S. Saad Latif


EFFECT OF MARINATION ON THE QUALITY CHARACTERISTICS AND MICROSTRUCTURE OF CHICKEN BREAST MEAT COOKED BY DIFFERENT METHODS

S. Saad Latif

Abstract
Marination is a simple technological treatment used to improve the tenderness and flavor of meat by soaking it in an aqueous solution which composed of different ingredients. The effect of marination and different cooking methods (microwave, roasting, boiling, and frying) on the chemical composition, quality characteristics (i.e., PH value, meat color (L*, a*, and b*), cooking loss, water holding capacity(WHC), and Microstructure characteristics (i.e., myofibril of pectoralis major) of chicken breast meat were analysed. The present study demonstrated that the use of marination process together with cooking methods significantly modified the chemical composition of chicken breast meat. Also quality characteristics were evaluated and they were significantly different (P ≤ 0.05) between the marinated cooked chicken breast and the other unmarinated cooked (control). In addition transmission electron microscopy (TEM) observations illustrated changes in myofibril units (sarcomeres) of pectoralis major of chicken muscle Fragmentation, physical disruptions, and gaps or splitting occurring within these myofibril, especially in the regions adjacent to the Z-lines and within the A-band and I-band myosin/actin are associated with tenderization. Finally our results indicate that marination process is a good technique to improve the quality of chicken breast meat cooked by different methods.

Key words: Marination, cooking methods, Chemical compostion, quality, Microstructure


EFECTUL MARINARII ASUPRA CARACTERISTICILOR CALITATIVE ŞI MICROSTRUCTURALE ALE PIEPTULUI DE PASĂRE, PREPARAT PRIN METODE DIFERITE

S. Saad Latif

Rezumat
Marinarea este un tratament tehnologic simplu, utilizat pentru a îmbunătăţi frăgezimea şi aroma cărnii, prin imersie într-o soluţie apoasă, compusă din diferite ingrediente. A fost investigat efectul marinării şi al diferitelor metode de preparare (microunde, prăjire uscată, fierbere, prăjire în ulei) asupra compoziţiei chimice, a însuşirilor calitative (ex. valoarea pH, culoarea cărnii (L*, a* şi b*), pierderile la preparare, capacitatea de reţinere a apei (WHC)) şi a microstructurii (ex. miofibrilele din pectoralul superficial) pieptului de pasăre. Acest studiu a demonstrat că utilizarea marinării împreună cu alte metode de preparare a modificat semnificativ compoziţia chimică a cărnii de pasăre de la nivelul pieptului. Pentru caracteristicile calitative, diferenţele dintre probele de carne marinate şi cele neprocesate (control) au fost semnificative statistic (P≤0.05). În plus, microscopia electronică prin transmisie (TEM) a relevat schimbări în unităţile miofibrilelor (sarcomere) din muşchii Pectoralis major la pasăre. Astfel, s-au observat fragmentări, rupturi fizice şi goluri sau segmentări în structura acestor miofibrile, mai ales în regiunile apropiate de liniile Z şi în cadrul benzilor A şi I, asociate cu procesul de frăgezire. Rezultatele indică faptul că procesul marinării reprezintă o tehnică adecvată pentru a îmbunătăţi calitatea cărnii de pasăre (piept), în vederea preparării prin diferite metode.

Cuvinte cheie: marinare, metode de preparare, compoziţie chimică, calitate, microstructură