Siti Darodjah Rasad


MICROSATELLITE ANALYSIS IN BIOTECHNOLGY OF ANIMAL REPRODUCTION

Siti Darodjah Rasad

Abstract
In year 1970 was found nucleotide sequenz which have repeated sequenz of nucleotide. with high polymorh and using PCR could be amplified. That sequenz of nucleotide called Microsatelite. Microsatelite consist of 1 - 6 repeated nucleotide, which is CA repeated as mostly a repeated DNA in the animal [39]. Based on difference of long and amount ofrepeated nucleotide, there are three kind of DNA satelite, midi-, mini- and microsatelite (Tautz şi Renz, 1984). Microsatelite analysis was used to analyse of paternity and identity of animal, which was done as a conventional analysis with blood group analysis. The advantage of microsatelite analysis compare to blood group system are the exclution probability was high (EXP 99.9%), needs small sampel (tissues, sperm or follicel of hair), could be use for all animal without special age and possible for died animal.

Key words: microsatelite analysis, paternity, reproductive biotechnolgy


ANALIZA MICROSATELIŢILOR ÎN BIOLOGIA REPRODUCŢIEI ANIMALE

Siti Darodjah Rasad

Rezumat
În anul 1970, au fost descoperite secvenţe de nucleotide, care aveau secvenţe repetate de nucleozide, cu polimorfism ridicat care ar putea fi amplificate folosind PCR. Această secvenţă de nucleotide a fost numită microsatelit. Microsatelitul este format din 1 - 6 nucleotide repetate, care se repetă ca cea mai mare parte a ADN-ul animal (Tautz şi Renz, 1984). Bazat pe diferenţa de lungime şi cantitate a nucleotidelor repetate, există trei tipuri de ADN satelit, midi-, mini- şi microsatelit (Matiat şi Vergmaud, 1982). Analiza microsateliţilor a fost folosită pentru analiza de paternitate şi de identificare la animale şi a fost realizată ca o analiză convenţională cu analiza grupelor sanguine. Avantajele analizei microsateliţilor, comparativ cu sistemul grupelor sanguine sunt: probabilitatea de excludere este ridicată (poate atinge 99,9%), utilizează mostre mici (ţesuturi, spermă sau fire de păr), poate fi utilizat pentru toate animalele, indiferent de categoria de vârstă şi, eventual, la animalele moarte.

Cuvinte cheie: analiza microsateliţilor, paternitate, biotehnologii de reproducţie