Şt. Lazăr


HOPES AND DECEPTION IN TRANSGENIC AGRICULTURE

Şt. Lazăr, O.C. Vornicu, A.A. Prelipcean

Abstract
It points out the need to change the mentality of the technologies used in agriculture, default chemicalization, use of pesticides and animal growth biostimulatorilor and beyond.These have to be tempered first under biological laws, and after that under economic criteria and not vice versa as it has been done before. The technologies used to increase productivity in agriculture have evolved continuously, and if at first the effects were considered beneficial for mankind, then we found that things are not quite so. The same thing happened with genetically modified organisms (GMOs), which were "experienced" with great expectations. In the developed material, the authors present some information on the evolution, criticism and failure of GMOs. Today, based on overwhelming evidence, there is a growing opposition to GM products, despite the offensive of some production corporations. More intensive work is needed from the environmental organizations and forums, in order for the governments officials to be able to make decisions, to act in the interest of a healthy diet of humans and animals.

Key words: GMO, transgenic agriculture, ecological balance


SPERANŢELE ŞI DECEPŢIILE AGRICULTURII TRANSGENICE

Şt. Lazăr, O.C. Vornicu, A.A. Prelipcean

Rezumat
Se atrage atenţia asupra necesităţii de schimbare a mentalităţii în care tehnologiile utilizate în agricultură, implicit chimizarea, folosirea pesticidelor, a biostimulatorilor de creştere la animale şi nu numai, să fie subordonate legilor biologice, şi numai în cadrul acestor legi criteriilor economice şi nu invers aşa cum s-a procedat până acum. Tehnologiile utilizate pentru creşterea productivităţii în agricultură au evoluat continuu, iar dacă la început efectele erau considerate benefice pentru omenire, ulterior s-a constatat că lucrurile nu stau chiar aşa. La fel s-a întâmplat şi cu organismele modificate genetic (OMG), care au fost "întâmpinate" cu mari speranţe. În materialul elaborat, autorii prezintă unele informaţii cu privire la evoluţia, criticile şi eşecul OMG. Astăzi pe baza unor dovezi incontestabile, se manifestă o opoziţie tot mai mare faţă de produsele MG, în ciuda ofensivei corporaţiilor producătoare. Este necesară o activitate mai intensă a organizaţiilor şi forurilor ecologiste, a tuturor organizaţiilor neguvernamentale pentru ca autorităţile guvernamentale capabile să ia decizii, să acţioneze în interesul unei alimentaţii sănătoase a oamenilor şi animalelor.

Cuvinte cheie: OMG, argicultura transgenică, echilibru ecologic