Roxana Teodora Stănescu (Cozmanciuc)


RESEARCH ON PRODUCTIVITY PERFORMANCES OBTAINED ON BROWN COWS FROM SMALL AND MEDIUM FARMS IN SUCEAVA COUNTY

Roxana Teodora Stănescu (Cozmanciuc), I. Gîlcă, G. Hoha, Luminiţa Doliş

Abstract
The breed has a large brown structure of cattle bred in the north-east, and therefore we considered it appropriate to undertake studies and research on the current state of performance improvement and production of this breed in Suceava County. The motivation of this research is due to the fact that while in Moldova the brown race is increased by almost a century, have been taken to date little research depth (Bologa 2003; Ujica 1991, 1997, 2000) on this breed, especially in small and medium-sized farms. Number of cows that was the subject of research was 215 head, distributed in 20 private farms, small and medium (1-15 head herd size per farm) located mainly in the basin and Cimpulung Moldovenesc Wah. The analysis of milk production indices and their variability on successive lactates and the firm is found that the population has made productive performance in six of the seven lactates pursued) below 4100 kg milk, thus the genetic potential of the breed.

Key words: cows, Brown, production, milk, farm


CERCETĂRI PRIVIND PERFORMANŢELE PRODUCTIVE OBŢINUTE DE RASA BRUNĂ EXPLOATATĂ ÎN FERMELE MICI ŞI MIJLOCII DIN JUDEŢUL SUCEAVA

Roxana Teodora Stănescu (Cozmanciuc), I. Gîlcă, G. Hoha, Luminiţa Doliş

Rezumat
Rasa Brună deţine o pondere importantă în structura de rasă a taurinelor din nord-estul ţării, şi din acest motiv am considerat că este oportun de a întreprinde studii şi cercetări asupra stadiului actual de ameliorare şi performanţelor productive ale acestei rase în judeţul Suceava. Motivaţia acestor cercetări se datorează şi faptului că, deşi în zona Moldovei rasa Brună se creşte de aproape un secol, au fost întreprinse până în prezent puţine cercetări aprofundate (Bologa 2003; Ujică 1991, 1997, 2000) asupra acestei rase, mai ales în fermele mici şi mijlocii. Efectivul de vaci care a constituit obiectul cercetărilor a fost de 215 capete, repartizate în 20 de exploataţii private, mici şi mijlocii (1-15 capete mărimea efectivului pe fermă), situate în principal în bazinul Vatra Dornei şi Cîmpulung Moldovenesc. Din analiza indicilor producţiei de lapte şi variabilităţii lor pe lactaţii succesive şi pe ferme, se constată că populaţia studiată a realizat performanţe productive, în şase din cele şapte lactaţii urmărite, de sub 4100 kg lapte, fiind astfel sub potenţialul genetic al rasei.

Cuvinte cheie: vaci, Bruna, producţie, lapte, ferma