Tita Damayanti Lestari


PROFILE OF BLASTOCIST PROTEIN: PREGNANCY-ASSOCIATED GLYCOPROTEIN (PAG) AS AN INDICATOR OF PREGNANCY IN LIVESTOCK

Tita Damayanti Lestari, Ismudiono Ismudiono

Abstract
The research on Pregnancy-Associated Glycopotein (PAG), a blastocyst protein isolated from pregnant cow serum was conducted to find out its characterisation. The aim of the research was to study the PAG profile as an indicator of pregnancy in dairy cattle. PAG protein was isolated from serum from cows during 274-279 days of gestation, prior to deliver through an isolation and characterisation technique such as SDS-PAGE, Western Blot, Electroelusion and ELISA. The results of research show that PAG isolated from pregnant dairy cows in East Java had molecular weight of 67.34 kDa.

Key words: Pregnant Cow Serum, Blastocyst Protein, PAG and Characterization


PROFILUL PROTEINEI BLASTOCISTICE - GLICOPROTEINA ASOCIATĂ GESTAŢIEI (PAG), CA INDICATOR AL GESTAŢIEI LA BOVINE

Tita Damayanti Lestari, Ismudiono Ismudiono

Rezumat
Cercetările au avut ca scop studierea caracteristicilor Glicoproteinei asociate cu gestaţia (PAG), o proteină blastocistică izolată din plasma vacilor gestante. De asemenea, un obiectiv a fost acela de a studia profilul PAG ca marker al gestaţiei la vacile de lapte. Proteina PAG a fost izolată din sângele bovinelor între zilele 275 - 279 de gestaţie, chiar înainte de fătare, prin intermediul unor tehnici de izolare şi investigare precum SDS-PAGE, Western Blot, Electroelusion şi ELISA. Rezultatele cercetării au arătat că PAG izolată din serul vacilor de lapte gestante, crescute în Java de est a prezentat o greutate moleculară de 67.34 kDa.

Cuvinte cheie: ser de vacă gestantă, proteină blastocistică, PAG, caracterizare