Kurnani Tubagus Benito Achmad


THE EFFECT OF WATER CONTENT AND C/N RATIO OF A MIXTURE OF COW DUNG AND ALBIZZIA FALCATA SAWDUST ON THE CHANGE OF PH AND TEMPERATURE OF COMPOSTING PROCESS AND THE NUTRIENT CONTENT OF RESULTED LIQUID ORGANIC FERTILIZER

Kurnani Tubagus Benito Achmad, Yuli Astuti Hidayati, Deden Zamzam Badruzaman, Indrani Hamidah, Yudhantoro, Jenal Abidin

Abstract
This study was performed at the Faculty of Animal Husbandry, Universitas Padjadjaran Indonesia. It was aimed to identify (a) the effect of water content and C/N ratio of a mixture of cow dung and Albizzia falcata sawdust on the change of pH and temperature of composting process, (b) water content that provides the highest change in pH and temperature of composting process, (c) to what extent the C/N ratio of the mixture influence the concentration of nitrogen, phosphorus and potassium in the resulted liquid organic fertilizer. This study was divided into two experiments. The first experiment was done in order to answer the first two aims, a solid state composting process. It was based on completely randomized design (CRD) with three water content treatments, namely WT1 = 40%, WT2 = 50% and WT3 = 60%. Each treatment was replicated for 6 times. The second experiment was carried out for answering the last aim of the study, converting the solid compost into liquid fertilizer. This experiment was also based on CRD with three C/N ratio treatments, i.e. CN1 = 20, CN2 = 25 and CN3 = 30. The treatments were performed in six replications. Tukey test was then performed to determine the difference among treatments of the consecutive experiments. The result of the study shows that water contents of the mixture are not significantly influencing the change of pH and temperature of composting process. However, the highest change of the pH and temperature were obtained from water content of 40%. Furthermore, the result of the study shows that CN3 provides significant effect on nitrogen and phosphorus contents of liquid organic fertilizer in comparison to CN1, but not to CN2. Finally, only CN3 provides significant effect on potassium content of the fertilizer.

Key words: C/N ratio, composting, cow dung, liquid organic fertilizer, sawdust


EFECTUL CONŢINUTULUI DE APĂ ŞI A RAPORTULUI C/N DINTR-UN AMESTEC DE BALEGĂ DE VACĂ ŞI RUMEGUŞ DE ALBIZZIA FALCATA ASUPRA MODIFICĂRII VALORII PH ŞI A TEMPERATURII ÎN TIMPUL PROCESULUI DE COMPOSTARE ŞI CONŢINUTUL DE ELEMENTE NUTRITIVE A ÎNGRĂŞĂMâNTULUI LICHID REZULTAT

Kurnani Tubagus Benito Achmad, Yuli Astuti Hidayati, Deden Zamzam Badruzaman, Indrani Hamidah, Yudhantoro, Jenal Abidin

Rezumat
Acest studiu a fost efectuat la Facultatea de Zootehnie, Universitatea Padjadjaran, Indonezia. Acesta a fost menit să identifice: (a) efectul proporţiei de apă şi C/N într-un amestec de balegă de vacă şi rumeguş de Albizzia falcata cu apă, asupra modificării valorii pH-ul şi a temperaturii compostului; b) conţinutul de apă care modifică cel mai mult pH-ul şi temperatura de fermentaţie; (c) în ce măsură raportul C/N din amestec influenţează concentraţia de azot, fosfor şi potasiu din îngrăşământul lichid rezultat. Acest studiu a fost împărţit în două experimente. Primul experiment a fost făcut în scopul de a răspunde la primele două obiective, ca stare solidă a procesului de compostare. Acesta a fost bazat pe designul complet randomizat (CRD) cu trei tratamente a conţinutului de apă, şi anume WT1 = 40%, WT2 = 50%, şi WT3 = 60%. Fiecare tratament s-a repetat de 6 ori. Al doilea experiment a fost efectuat pentru a răspunde la ultimul scop al studiului, de conversie compostul solid în îngrăşământ lichid. Acest experiment a fost, de asemenea, bazat pe CRD, cu trei tratamente a raportului C/N, adică CN1 = 20, CN2 = 25 şi CN3 = 30. Tratamente au fost efectuate în cadrul a şase replici. Apoi a fost efectuat Testul Tukey pentru a determina diferenţa dintre tratamentele din experimentele consecutive. Rezultatul studiului evidenţiază că procentul de apă din amestec nu este influenţat în mod semnificativ de schimbarea pH-ului şi a temperaturii din timpul procesului de fermentare a compostului. Cu toate acestea, cea mai mare schimbare a pH-ului şi a temperaturii a fost observată la amestecul care conţinea 40% apă. În plus, rezultatul studiului arată că CN3 determină un efect semnificativ asupra conţinutului de azot şi fosfor din îngrăşământul lichid organic în comparaţie cu CN1, dar nu şi cu CN2. În cele din urmă, numai CN3 are un efect semnificativ asupra conţinutului de potasiu din îngrăşământ.

Cuvinte cheie: raportul C/N din compost, balega de vaca, îngrăşăminte lichide organice, azot, fosfor, potasiu, pH, temperatură, rumeguş