V. Maciuc


MONTBELIARD BREED IN EASTERN ROMANIA

V. Maciuc, Şt. Creangă, M. Schutz, M. Russel, V. Ujică

Abstract
The research was carried out on 60 Monbeliard cows imported near Birlad area, - East part of Romania. Because the race is bred for the first time in this area and for it productive value we desire to study the condition of exploitation, animals' ascendancy, productive performances and genetic determinism for some characters. The herd is hosted in a freestall barn. Inside the barn is split in 3 areas: lying area, feeding area and movement area. The lying area have individual stall. Feeding takes place by a system with individual feeding area. Milking takes place in a herringbone milking parlour. Analyzing cows ascendancy, result good productive performance for mothers with an average of 8494.2 kg milk, 3.85% fat, 330.02 kg pure fat and 280.78 kg pure protein. Paternal grandmothers had more good performance then mothers (11256.10 kg milk, 3.86 % fat, 433.35 kg pure fat respectively). The cows' performance in the first lactation, per 305 days, was a medium of 5727 kg milk with 3.84% fat and 3.31% protein. Per total lactation, the average of productive performance was 6984.87 kg for milk, with limits between 4083 and 9153 kg. The fat and protein content in milk are strong genetically determinate (h2=0.57; h2=0.63). The quantitative milk production, the fat quantity and protein quantity have low to intermediate genetically determinism (h2=0.27 - 0.30).

Key words: race, Montbeliard, Romania, ascendancy, production


RASA MONTBELIARD ÎN ZONA DE EST A ROMÂNIEI

V. Maciuc, Şt. Creangă, M. Schutz, M. Russel, V. Ujică

Rezumat
Cercetările au fost efectuate pe un nucleu de 60 capete vaci de rasă Montbeliard, importate în apropierea oraşului Bârlad, zona de Est a României. Având în vedere valoarea rasei şi faptul că este adusă pentru prima dată în această zonă, ne-am propus să studiem condiţiile de exploatare, ascendenţa animalelor, performanţele productive şi determinismul genetic (h2 ) al unor caractere. Nucleul este întreţinut într-un adăpost închis, în stabulaţie liberă. În amenajarea interioară a adăpostului se disting cele trei zone funcţionale: odihnă, mişcare şi furajare. Zona de odihnă este cu spaţiu individual. Furajarea are loc prin intermediul unui grilaj metalic, care individualizează frontul de furajare. Mulsul este mecanic, în sală de muls de tip "Brăduleţ". Din analiza ascendenţei a rezultat că nucleul a provenit din mame cu performanţă medie de 8494,2 kg lapte, 3,85 % grăsime, 330,02 kg grăsime pură şi 280,78 kg proteină pură. Bunicile după tată (MT) au realizat performanţe superioare mamelor (MM), având valori medii de 11256,10 kg lapte, 3,86 % grăsime, 433,35 kg grăsime pură. Populaţia studiată, a realizat în lactaţia I-a (305 zile) o producţie medie de 5727 kg lapte, cu 3,84% grăsime şi 3,31% proteină. Pe lactaţie totală, producţia medie a fost de 6984,87 kg lapte, cu limite între 4083 şi 9153 Kg. Valoarea lui h2 pentru conţinutul de grăsime în lapte şi conţinutul de proteină în lapte încadrează aceste însuşiri ca fiind puternic determinate genetic (0,57 - 0,63%). Producţia cantitativă de lapte, cantitatea de grăsime şi cantitatea de proteină, se încadrează în limitele însuşirilor slab spre intermediar determinate genetic (h2=0,27-0,30).

Cuvinte cheie: rasă, Montbeliard, ascendenţă, producţie