Roxana Zaharia (Miron)


RESEARCHES REGARDING THE ACTION OF SOME INFLUENTIAL TECHNICAL FACTORS ON THE MAIZE SILAGE

Roxana Zaharia (Miron), I.M. Pop, N. Zaharia, A.C. Sava

Abstract
Research aimed at highlighting the technical factors influence the quality of maize and silo losses.The material studied was corn silage from different regions of the silos respectively: CS - silage covered with waterproof foil and US - uncovered silage (covered with 20-30 cm of chopped straw) has been introduced corn in different stages of vegetation. Samples were collected from the surface of the silo (50 cm deep) CS1 and US1, from the centre of the silo CS2 and US2 and the laterally sides of the silo (70 cm from side walls) CS3 and US3. Following investigations, it was observed that if not met the technical principles of operation of a silo, resulted in two silos mass loss of dry matter of about 14% of the total mass of the CS silo and 12.25% in the US silo, which is equivalent to 56 t and 79 t milk respectively.

Key words: corn silage, density, influential factors, losses


CERCETĂRI PRIVIND ACŢIUNEA UNOR FACTORI TEHNICI DE INFLUENŢĂ ASUPRA SILOZULUI DE PORUMB

Roxana Zaharia (Miron), I.M. Pop, N. Zaharia, A.C. Sava

Rezumat
Cercetările au avut drept scop evidenţierea factorilor tehnici de influenţă asupra calităţii silozului de porumb şi pierderile înregistrate. Studiile au fost efectuate pe probe de porumb siloz, recoltat din diferite regiuni ale silozului respectiv: SA - siloz acoperit cu folie de polietilenă şi SN - siloz neacoperit (peste care s-a aşezat un strat de paie tocate de 20-30 cm), în care a fost introdus porumb în diferite stadii de vegetaţie. Probele au fost recoltate de la suprafaţa silozului (la 50 cm de suprafaţă) SA1 şi SN1, din centru silozului SA2 şi SN2 şi de pe lângă pereţii laterali ai silozului (70 cm) SA3 şi SN3. În urma studiilor efectuate s-a observat că nerespectarea principiilor tehnice de realizare a unui siloz a determinat, în masa celor două silozuri, pierderi de substanţă uscată de 14% din masa totală a silozului SA şi de 12,25% în silozul SN, care echivalează cu 56 t lapte, în cazul SA respectiv 79 t lapte, în cazul silozului SN.

Cuvinte cheie: siloz de porumb, densitate, factori de influenţă, pierderi