C.A. Sava


MOTHER'S AGE AND LAMBING TYPE AS INFLUENCIAL FACTORS ON BODY GROWTH AND DEVELOPMENT OF YOUTH SHEEP

C.A. Sava, C. Pascal, N. Zaharia, Roxana Zaharia, T.S. Atanasiu

Abstract
Through this paper the authors have proposed to reveal if and how maternal age and type of birth influences the growth and development of the offspring in sheep. To do this, have been studied a total of 130 sheep of different ages (between 3 and 6 years) together with their lambs, sheep breed belonging to Tigaia (Tzigai) breed, rusty variety. Working methods are commonly used for this type of research, namely: body measurements, weighing and statistical calculations. Following the evaluation of body weight, it was found that at birth, lambs had an average weight of 3.69 kg, at 28 days about 10 kg, and 90 days old lambs had a maximum weight of 16.21 kg, differences by gender and age of mothers. Average daily gain between 0-90 days was 200 g with an average consumption of 4 kg of milk/kg gain and an growth intensity of approximately 170% increase. After conducting statistical analysis, it was found that, in sheep population studied, lambs weight is not significantly affected (p>0.05) by maternal age or type of birth. The factor that influenced significantly (p<0.01) weight of lambs at birth (but not in other age), is lambs gender. In the case of Tigaia sheep, maternal age and type of birth has no significant influence on body development of offspring.

Key words: sheep, body development, factors of influence


VÂRSTA MAMEI ŞI TIPUL DE FĂTARE CA FACTORI DE INFLUENŢĂ ASUPRA CREŞTERII ŞI DEZVOLTĂRII CORPORALE A TINERETULUI OVIN

C.A. Sava, C. Pascal, N. Zaharia, Roxana Zaharia, T.S. Atanasiu

Rezumat
Prin acesta lucrare autorii si-au propus sa evidentieze daca si în ce fel vârsta mamei si tipul de fatare influenteaza cresterea si dezvoltarea produsilor de conceptie la ovine. Pentru aceasta au fost luate în studiu un numar de 130 de oi de diferite vârste (între 3 si 6 ani) împreuna cu produsii lor de conceptie, ovine ce apartin rasei Tigaie varietatea ruginie. Metodele de lucru sunt cele folosite în mod uzual la acest tip de cercetari, si anume: masuratori corporale, cântariri si calcule statistice. În urma evaluarii greutatii corporale, s-a constatat ca la fatare mieii aveau o greutate medie de 3,69 kg, la 28 de zile aproximativ 10 kg, iar la vârsta de 90 de zile mieii aveau o greutate maxima de 16,21 kg, cu diferente în functie de sex si de vârsta mamelor. Sporul mediu zilnic pe intervalul 0 - 90 de zile a fost de 200 g, cu un consum mediu de 4 kg de lapte/kg spor si o intensitate de crestere de aproximativ 170%. În urma efectuarea analizelor statistice, s-a constatat faptul ca, la populatiei de ovine studiata, greutatea corporala a mieilor nu este influentata în mod semnificativ (p>0,05) de vârsta mamei sau de tipul de fatare. Factorul care a influentat semnificativ (p<0.01) greutatea mieilor la fatare (dar nu si la celelalta vârsta) este sexul produsului de conceptie. În cazul ovinelor de rasa Tigaie, vârsta mamei si tipul de fatare nu are influenta semnificativa asupra dezvoltarii corporale a tineretului ovin.

Cuvinte cheie: ovine, dezvoltare corporala, factori de influenta