C. Pascal


RESEARCHES RELATED TO MEAT YIELD APTITUDES OF CARPATINA BREED REARED IN ROMANIA

C. Pascal, I. Pădeanu, I. Călin, St. Daraban, G. Nacu

Abstract
The researches aimed to evaluate the meat yielding capacity of goat youth fattened on pasture. Biological material comprised young goats not used at breeding, from indigenous goat populations, reared in Romanian private farms (N-E area). Fattening lasted 160 days (May-October) and was done in accordance with local traditions. The results revealed different final weight values between groups, within identical husbandry conditions. Better growing capacity was recorded by youth issued from simple parturitions. Thus, although performances were 2.87% better than in the goats issued from double parturitions, no statistical significance occurred for p<0.01. The females from simple parturitions presented higher live weights (significant differences for p<5%).

Key words: goats, meat, technology, extensive, pasture


CERCETĂRI CU PRIVIRE LA APTITUDINILE PENTRU PRODUCŢIA DE CARNE A RASEI DE CAPRE CARPATINA CRESCUTE ÎN ROMÂNIA

C. Pascal, I. Pădeanu, I. Călin, St. Daraban, G. Nacu

Rezumat
Cercetarile efectuate au avut scopul evaluarii potentialului productiv specific tineretului caprin îngrasat pe pasune. Materialul biologic a apartinut populatiilor locale, fiind reprezentat de tineret femel si mascul care nu a fost retinut pentru prasila. Tehnologia de îngrasare aplicata a avut o durata totala de 160 zile (mai-octombrie) si a fost aplicata în conformitate cu traditiile locale. Rezultatele finale au evidentiat valori medii diferite în ceea ce priveste greutate loturilor, în conditiile în care toate au beneficiat de aceleasi conditii de crestere si îngrasare. O mai buna capacitate de crestere a fost înregistrata la lotul format din iezi masculi proveniti din fatari simple. Cu toate acestea, desi performantele realizate de acest lot au fost superioare cu 2.87% fata de lotul format din iezi rezultati din fatari duble, diferenta este nesemnificaiva din punct de vedere statistic pentru p <0.01. În cazul loturilor formate din femele provenite din fatari simple diferentele de greutate obtinute la finalul îngrasarii erau semnificative pentru p <5%).

Cuvinte cheie: capre, carne, tehnologii, extensiv, pasune