D. Dronca


STUDY REGARDING THE QUANTITATIVE EVOLUTION OF THE WILD ANIMALS POPULATIONS FOR HUNTING FROM 17 NADĂŞ AREA, FOREST DISTRICT TIMISOARA, IN 2006-2010 PERIOD

D. Dronca, N. Păcală, I. Bencsik, A. Oprea, C. Pascal, Mihaela Ivancia, Gabi Dumitrescu, Ada Cean, Alexandra Ivan, Liliana Boca

Abstract
Integration of the Romania in the UE, is imposing a special attention to hunting animals populations. The aim of the present paper is to study the quantitative evolution of the hunting population for the 13th species, in the period 2006-2010, in the hunting terrain 17 Nadas, from Forest Domain - Timisoara, with an total surface of 9325 ha. The conclusion was that the numeric evolution of the species studied is normal, keeping a balance in between populations as a conclusion of natural and artificial selection. It was also noticed that there is a good correlation between the numbers of individuals from the species studied and the biogenic capacity of the hunting fond studied.

Key words: hunting animals, hunt population, cynegetic


STUDIU PRIVIND EVOLUŢIA CANTITATIVĂ A EFECTIVELOR DE VÂNAT îN PERIOADA 2006-2010, PE FONDUL DE VÂNĂTOARE 17 NADĂŞ, OCOLUL SILVIC TIMIŞOARA

D. Dronca, N. Păcală, I. Bencsik, A. Oprea, C. Pascal, Mihaela Ivancia, Gabi Dumitrescu, Ada Cean, Alexandra Ivan, Liliana Boca

Rezumat
Integrarea României în UE, impune acordarea unei atentii speciale efectivelor de vânat. Scopul prezentei lucrari a fost acela de a studia evolutia cantitativa a efectivelor de vânat pentru 13 specii, pe cunoscutul fond de vânatoare 17 Nadas, cu o suprafata totala de 9325 ha, din cadrul Ocolului Silvic Timisoara, în perioada 2006-2010. Concluzia a fost aceea ca evolutia numerica a speciilor studiate de pe fondul de vânatoare 17 Nadas, este normala, pastrându-se un echilibru între populatii ca urmare a actiunii selectiei naturale si artificiale. De asemenea s-a constatat ca exista o corelatie buna între numarul de indivizi din speciile studiate si capacitatea biogenica a fondului de vânatoare studiat.

Cuvinte cheie: animale de vânatoare, fond de vânatoare, cinegetic