Daniela Cristina Gheorghe


CHARACTERISTICS OF THE POPULATION GROWTH AND MORTALITY OF CARP IN THE DANUBE (Km 170 - Km 196)

Daniela Cristina Gheorghe, Ionica (Bancu) Enache, V. Cristea, G.P. Razlog

Abstract
The paper presents the results of the investigations made during the 2006 - 2009 period on the carp population from the Danube sector Braila (km 170) - Gropeni (km 196). During the study 367 specimens were caught, with a total biomass of 930, 25 kg.
The purpose of this study was to estimate the growth parameters and the mortality rates for the carp population.
Mathematical relationships: length - weight (L - W) and the growth equation in length von Bertalanffy (VBGF) for the carp population are: W=0.0271*Lt2.845 and Lt=87.15*(1-e-0.260(t+0.81)). The estimated values of the mortality rates for this population are high: total mortality (Z) is 0,850 and the natural one (M) reaches the 0,370 value. Exploitation rate (E) calculated for the carp population exceeds the optimal value (0,5) which suggests that the carp population from the studied area is slightly overexploited.

Key words: Breastfeeding, bitch, chemical composition correlation


CARACTERISTICI ALE CREŞTERII ŞI MORTALITĂŢII LA POPULAŢIA DE CRAP DIN DUNĂRE (KM 170 - KM 196)

Daniela Cristina Gheorghe, Ionica (Bancu) Enache, V. Cristea, G.P. Razlog

Rezumat
Lucrarea prezinta rezultatele cercetarilor efectuate în perioada 2006 - 2009 asupra populatiei de crap din sectorul Braila (km 170) - Gropeni (km 196). În perioada de studiu au fost capturate 367 exemplare cu o biomasa totala de 930, 25 kg.
Scopul acestui studiu a fost estimarea parametrilor de crestere si a ratelor de mortalitate pentru populatia de crap.
Relatiile matematice: lungime - masa (L - W) si ecuatia de crestere în lungime von Bertalnffy (VBGF) pentru populatia de crap din sectorul studiat sunt: W=0.0271*Lt2.845 si Lt=87.15*(1-e-0.260(t+0.81)).
Valorile estimate ale ratelor de mortalitate pentru aceasta populatia sunt ridicate, astfel : mortalitatea totala (Z) este 0,850 iar cea naturala (M) atinge valoarea de 0,370. Rata de exploatare (E) calculata pentru populatia de crap depaseste valoarea optima (0,5) ceea ce sugereaza ca populatia de crap din zona studiata este usor supraexploatata.

Cuvinte cheie: ovine, dezvoltare corporala, factori de influenta