Elena Bocioc


WATER QUALITY MONITORING INTO A RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM FOR INTENSIVE REARING OF CARP (CYPRINUS CARPIO) JUVENILES FED WITH PROBIOTICS SUPPLEMENT

Elena Bocioc, V. Cristea, N. Patriche, Iulia Grecu, Săndiţa (Placintă) Ion, M.T. Coadă, T.I. Ionescu

Abstract
Dynamics of water quality parameters in an intensive recirculating system of juvenile carp (Cyprinus carpio) is dependent on many factors, the most important being the stocking density, feeding intensity and biochemical composition of the feed. The objective of this work is the monitoring of chemical parameters of physical environment in culture conditions in a recirculating system using a probiotic feed and monitor the evolution of these parameters during the experiment. We have evaluated the main water quality parameters, namely temperature, the pH, oxygen, ammonia, nitrites, nitrates and chlorine. Temperature, water and oxygen and the reaction caused by sensors in the automatic control system quality water, and for other parameters was used to determine colorimetric method with kits with Merck type Spectroquant Nova 400. With the use of a probiotic feed containing 30% protein and varying concentrations of probiotic BioPlus 2BĀ®, consisting of Bacillus licheniformis (DSM 5749) and Bacillus subtilis (DSM 5750) in a ratio of 1:1, recycled water quality was maintained in the allowable spread of culture supported by the species. During the experiment, their values were within the following spacing: ammoniacal nitrogen (N-NH4+) from 0,17 to 0,86 mg / l; Nitrites (N-NO2) 0,24 to 0,54 mg / l; Nitrate (N-NO3) 16,7 - 20,4 mg / l and chlorine (Cl-) 23,4 to 32,3 mg / l.

Key words: recirculating system, probiotic feed, water quality, carp


MONITORIZAREA CALITĂŢII APEI LA HRĂNIREA PUIETULUI DE CRAP (CYPRINUS CARPIO) CU SUPLIMENT PROBIOTIC ÎN CONDIŢIILE UNUI SISTEM RECIRCULANT DE ACVACULTURĂ

Elena Bocioc, V. Cristea, N. Patriche, Iulia Grecu, Săndiţa (Placintă) Ion, M.T. Coadă, T.I. Ionescu

Rezumat
Dinamica parametrilor de calitate a apei într-un sistem recirculant de crestere intensiva a puietului de crap (Cyprinus carpio) depinde de o multitudine de factori, cei mai importanti fiind densitatea de populare, intensitatea hranirii si compozitia biochimica a furajului.
Obiectivul acestei lucrari îl constituie monitorizarea evolutiei parametrilor fizici-chimici ai mediului de cultura dintr-un sistem recirculant în conditiile utilizarii unui furaj cu probiotic. Au fost evaluati principalii parametrii de calitate ai apei, anume: temperatura, pH-ul, oxigenul, amoniul, nitritii, nitratii si ionul clorura. Temperatura, reactia apei si oxigenul s-au determinat cu ajutorul senzorilor din cadrul sistemului de control automat al caliatii apei, iar pentru ceilalti parametri s-a folosit metoda de determinare colorimetrica cu kituri tip Merck cu Spectroquant Nova 400. În conditiile utilizarii unui furaj probiotic cu un continut proteic de 30% si concentratii diferite de probiotic BioPlusĀ® 2B, format din Bacillus licheniformis (DSM 5749) si Bacillus subtilis (DSM 5750) în proportie de 1:1, s-a observat mentinerea calitatii apei recirculate în ecartul admisibil suportat de catre specia de cultura. Pe durata experimentului valorile acestora s-au încadrat în urmatorul ecart: Azotul amoniacal (N-NH4+) 0,17 - 0,86 mg/l; Nitriti (N-NO2) 0,24 - 0,54 mg/l; Nitrati (N-NO3-) 16,7 - 20,4 mg/l si Clorul (Cl-) 23,4 - 32,3 mg/l.

Cuvinte cheie: sistem recirculant, furaj probiotic, calitatea apei, crap