Ergene Osman


PROGESTERONE CONCENTRATIONS OF PREGNANT REPEAT BREEDER COWS FOLLOWING POST INSEMINATION PRID and GnRH TREATMENTS

Ergene Osman, Alaçam Erol

Abstract
The objective of this study is to determine the effects of application of progesterone (PRID) and GnRH injection after artificial insemination on serum progesterone concentrations in the pregnant repeat breeder cows. In this experiment, 45 repeat breeder Holstein cows were divided into 3 treatment groups. In group I, repeat breeder cows received an injection of GnRH on day 12 after artificial insemination. In group II, repeat breeder cows received a PRID from day 4 to day 11 and in group III, materials received a PRID from day 11 to day 18. Before and 7 days after the treatments, and on 21 days after artificial insemination blood samples were obtained from all treated cows to assay serum progesterone concentrations. In control group 15 repeat breeder cows did not receive any treatment. After artificial insemination, blood samples were periodically obtained from all control repeat breeder cows to assay serum progesterone concentrations.. Pregnancy rates were %20 in group I, %26,6 in group II, %40 in group III and %20 in group IV. There were no significant differences between four groups (P>0.05). In all treatment groups progesterone concentration of pregnant repeat breeder cows are numerically greater than the progesterone concentration of pregnant repeat breeder cows in control group. In conclusion, serum progesterone concentrations of pregnant repeat breeder cows were numerically higher in treatment groups. But the treatments did not improve pregnancy rates in repeat breeder cows.

Key words: Cow, Repeat breeder, PRID, GnRH


CONCENTRAŢIA ÎN PROGESTERON A SâNGELUI VACILOR GESTANTE, CU SINDROMUL FERTILIZĂRII REPETATE, CONSECUTIV TRATAMENTELOR CU PRID ŞI GnRH, APLICATE DUPĂ ÎNSĂMâNŢARE

Ergene Osman, Alaçam Erol

Rezumat
Obiectivul acestui studiu a fost de a determina efectele utilizarii progesteronului (PRID) si a GnRH injectabil dupa însamântarea artificiala, asupra nivelului seric de progesteron la vacile de reproductie cu sindromul însamântarii repetate. În experiment, 45 vaci Holstein cu sindromul enuntat anterior au fost împartite în 3 loturi. În lotul I, vacile au primit tratament injectabil cu GnRH, în ziua a 12-a post însamântare. În lotul al II-lea, vacile au fost tratate cu PRID pe parcursul zilelor 4 - 11, consecutiv însamântarii, în timp ce vacile din grupul al III-lea au primit acelasi tratament, însa în zilele 11-18 dupa inseminare. La interval de 7 zile înainte si dupa efectuarea tratamentelor, respectiv la 21 zile dupa însamântare au fost prelevate probe sanguine de la toate vacile studiate, pentru a determina concentratia serica de progesteron. Cele 15 vaci din lotul de control nu au fost supuse niciunui tratament. Dupa însamântare, probele se sânge au fost prelevate periodic pentru a evalua continutul progesteronic din sânge. Rata conceptiei a fost de 20% în lotul I, de 26,6% în lotul II, de 40% în lotul III si de 20% în lotul IV. Nu au fost diferente semnificative între cele 4 grupuri (P>0.05). În toate loturile însa, nivelurile serice de progesteron au fost mai mari la vacile studiate, decât la animalele cu sindromul însamântarii repetate din lotul de control. În concluzie, desi nivelurile serice ale progesteronului au fost mai nari la vacile supuse tratamentelor, acestea nu au îmbunatatit rata conceptiei la vacile ce au prezentat sindromul investigat.

Cuvinte cheie: Vaci, însamântare repetata, PRID, GnRH