G. Hoha


RESEARCH REGARDING THE PROLIFICACY OF PIC SOWS DEPENDING ON THE NUMBER OF PARTURITION

G. Hoha, B. Păsărin, Elena Costăchescu, Lenuţa Fotea

Abstract
Between productive traits of pigs, prolificacy plays a particularly important because the number of piglets farrowed depends primarily on the number of piglets weaned and therefore those intended for fattening and meat supply and economic efficiency. The research study involved taking 200 sows belonging to the hybrid PIC, 100 sows PIC 1050 and 100 sows Camborough which were appreciated key reproductive indicators based on the number of calving. The fecundity of the results is an increase with age in sows, which runs until the third calving (82.2% and 83% Camborough PIC 1050) after which they begin to fall. Prolificacy, analyzed in both groups of sows was influenced by parturition number. The best results, the number of pigs farrowed were recorded at the third parturition (11.42 head PIC 1050 and 12.26 head. Camborough) and lowest in the first and fifth parturition. Between maximum and minimum prolificacy being recorded significant differences (p<0.005).recorded (p<0,005).

Key words: sows, number parturition, fecundity, prolificacy


CERCETĂRI CU PRIVIRE LA PROLIFICITATEA SCROAFELOR PIC ÎN FUNCŢIE DE NUMĂRUL FĂTĂRII

G. Hoha, B. Păsărin, Elena Costăchescu, Lenuţa Fotea

Rezumat
Dintre însusirile productive ale porcinelor prolificitatea ocupa un loc deosebit de important deoarece de numarul purceilor fatati depinde în primul rând numarul de purcei întarcati si implicit a celor destinati îngrasarii si livrarii pentru carne, precum si eficienta economica. Cercetarile au presupus luarea în studiu a 200 de scroafe apartinând hibridului PIC, respectiv 100 scroafe PIC 1050 si 100 de scroafe Camborough la care au fost apreciati principalii indicatori reproductivi în functie de numarul fatarii. La fecunditate se constata o crestere a rezultatelor pe masura înaintarii în vârsta a scroafelor, respectiv pâna la fatarea a treia (82,2% PIC 1050 si 83% Camborough) dupa care acestea încep sa scada. Prolificitatea, la ambele loturi de scroafe analizate, a fost influentata de numarul fatarii. Cele mai bune rezultate, în privinta numarului de purcei fatati, au fost înregistrate la fatarea a treia (11,42 cap. PIC 1050 si 12,26 cap. Camborough) iar cele mai mici la prima si a cincia fatare. Între prolificitatea maxima si cea minima fiind înregistrate diferente semnificative (p<0,005).

Cuvinte cheie: scroafe, numarul fatarii, fecunditate, prolificitate