I. Roşu


RESEARCH ON MORPHOLOGICAL AND YIELDING TRAITS IN SIBIU ŢURCANA SHEEP BREED

I. Roşu, C. Şonea, D. Colceri

Abstract
The present study proposed to analyse the present stage of genetical improvement in some morphological and yielding traits in Turcana sheep breed within Sibiu county area. On this purpose, researches have been conducted within two flocks, including 500 and respectively 470 females. A number of 200 females from each flock were designed for pure-breeding, while the other ones were cross-breeded by German Black Head rams, for lamb producing. Measurements included all rams and 15 % of purebreed ewes.
As average milk yield ranged very closed (65.79-66.12 kg), a high uniformity intra and and interherd occures for this trait.
Ewes height (65.79-66.12 cm) also expressed high uniformity. Average weight 44.78-46.50 kg in ewes and 75.61-77.24 in rams) is obviously higher that data mentioned in the literature, as a result of sustained and systematic labor towards genetic improvement.
Hig reproductive indicators (fecundity 92-94%, birth rate 107-108 %, is also an expression of an efficient breeding activity attdended by an appropriate exploitation.

Key words: Turcana, morphological and yielding traits


CERCETĂRI PRIVIND PARAMETRII MORFOPRODUCTIVI AI OVINELOR ŢURCANA DIN ZONA SIBIULUI

I. Roşu, C. Şonea, D. Colceri

Rezumat
Prezenta lucrare are ca obiectiv evidentierea stadiului actual al ameliorarii unor caractere morfoproductive la populatia de ovine din rasa Turcana crescuta în zona Sibiului. În acest scop s-au efectuat cercetari în cadrul a doua exploatatii, cuprinzând 500, respectiv 470 capete efectiv matca. Dintre acestea, un nucleu 200 de femele din fiecare ferma este crescut în rasa pura, iar restul se încruciseaza cu berbeci din rasa Cap Negru German, în vederea obtineii de miei pentru carne. Masuratorile s-au efectuat pe întregul efectiv de berbeci si miori si pe 15 % din efectivul de oi si mioare de rasa pura.
Productia medie de lapte muls a fost cuprinsa între 65-67 kg ceea ce denota o mare uniformitate a acestei însusiri între cele doua exploatatii.
Talia la oi (cm), cuprinsa între 65,79 si 66,12, exprima, de asemenea o mare uniformitate. Se remarca o greutate corporala medie (kg) cuprinsa între 44,78 si 46,50 la oi si între 75, 61 si 77,24 la berbeci. Comparativ cu datele din literatura de specialitate aceste valori sunt mai ridicate, fiind rezultatul unei munci sustinute si sistematice de ameliorare.
Indicatorii foarte buni ai activitatii de reproductie (fecunditate 92-94%, prolificitate 107-108%), reprezinta, de asemenea, efectul unei amelirarii riguroase completata de o exploatare corespunzatoare.

Cuvinte cheie: Turcana, parametri morfoproductivi