Ioana Rebenciuc


A STUDY REGARDING THE INFLUENCE OF THE CATTLE HEALTH UPON THE MILK QUALITY

Ioana Rebenciuc, I. Gontariu, Amelia Buculei

Abstract
The investigations presented in this paper had as purpose the establishment of the milk quality by the analysis of some parameters in accordance with the EU present legislation. The establishing of the number of somatic cells as well as the analysis of other chemical traits that define the milk quality notion represented some of the goals pursued in the realization of this paper. The working material was represented by milk samples from cattle of different ages and were prepared in such way for to express as real as possible the milk characteristics and to be enough for leading the analysis. From the data analysis we observed the age and seasonal variation of the physico-chemical parameters.

Key words: somatic cells, milk quality, chemical traits, cattle age, physico-chemical parameters


STUDIU PRIVIND INFLUENŢA STĂRII DE SĂNĂTATE A BOVINELOR ASUPRA CALITĂŢII LAPTELUI

Ioana Rebenciuc, I. Gontariu, Amelia Buculei

Rezumat
Investigatiile prezentate în aceasta lucrare au urmarit stabilirea calitatii laptelui prin analiza unor parametri, conform cu legislatia Uniunii Europene în vigoare. Stabilirea numarului de celule somatice precum si analiza altor constante chimice care reîntregesc notiunea de lapte de calitate au reprezentat câteva din obiective transpuse în realizarea acestei lucrari.Materialul de lucru a fost reprezentat de probe de lapte provenite de la bovine cu varste diferite si pregatite în asa fel înc&ascirc;t sa exprime cât mai real caracteristicile laptelui si sa fie suficiente pentru executarea analizelor. Din analiza datelor se observa variatia pe varsta si sezoniera a valorilor numarului de celule somatice din laptele precum si variatia parametrilor fizico-chimici.

Cuvinte cheie: celule somatice, calitatea laptelui,aspecte chimice,varsta bovinelor, parametrii fizico-chimici