Kurnani Tubagus Benito Achmad


VERMICOMPOSTING OF BROILER FARM WASTE

Kurnani Tubagus Benito Achmad, Zamzam Deden Badruzzaman, Yuli Astuti Hidayati, Eulis Tanti Marlina

Abstract
The objective of the study was to know the difference in growth of two species earthworms as vermicomposting agents of broiler farm waste. The study also proposed to know the potency of the worms as broiler feed in term of nitrogen retention and metabolizable energy, moreover to know the quality of the produced composts. This experimental study was done triplicate in the period of eight weeks. There were two species of earthworm used, namely: Lumbricus rubellus and Eisenia fetida. The weights of the earthworms were measured every week, while the nutritional values of the worms were measured after the 8th measurement of worm's weight. At the end of vermicomposting, carbon, nitrogen, phosphorus and potassium contents of the compost were analyzed. The obtained data analyzed using t-test. The results showed that both earthworms can be used as vermicomposting agent of broiler farm waste. The nitrogen retention and metabolizable energy of the worms are also representing similar values, so that the worms could interchangeable to be use as broiler feed. Finally, the result of study indicates that earthworm species provide no significant effect on the C/N ratio, nitrogen, phosphorus, and potassium contents of the resulted vermicomposts. Since those organic matter contents above the minimum requirement for organic compost of National Standardization of Indonesia, the vermicomposts were suitable to be used as single source of fertilizer.

Key words: Breastfeeding, bitch, chemical composition correlation


VERMICOMPOSTAREA GUNOIULUI DE GRAJD DE LA BROILER

Kurnani Tubagus Benito Achmad, Zamzam Deden Badruzzaman, Yuli Astuti Hidayati, Eulis Tanti Marlina

Rezumat
Obiectivul prezentului studiu a fost identificarea diferentelor privind utilizarea a doua specii de râme ca agenti de vermicompostare pentru reziduurile din fermele de pui broiler. Studiul a investigat, de asemenea, posibilitatea utilizarii râmelor ca sursa furajera pentru broileri, pe baza ratei de absorbtie azotata si a continutului lor în energie metabolizabila, dar si calitatea composturilor rezultate. Experimentul a for replicat de 3 ori, pe parcursul a 8 saptamâni. Au fost utilizate doua specii de râme, respectiv: Lumbricus rubellus si Eisenia fetida. Masa râmelor a fost masurata saptamânal, în timp ce valoarea nutritiva a acestora s-a apreciat dupa a 8-a saptamâna de masurare a greutatii. La încheierea vermicompostarii a fost apreciat continutul de carbon, azot, fosfor si potasiu din compost. Datele obtinute au fost procesate prin aplicarea testului t. Rezultatele au indicat ca ambele specii de râme pot fi utilizate ca agenti de vermicompostare a reziduurilor din fermele de pui broiler. Retentia azotata si energia metabolizabila a râmelor s-au prezentat similar la ambele specii, deci acestea pot fi utilizate alternativ ca sursa furajera pentru puii broiler. În cele din urma, rezultatele studiilor au indicat ca factorul specie nu a afectat semnificativ proportia C/N si continutul de azot, fosfor si potasiu din vermicomposturile rezultate. Deoarece masa organica rezultata depaseste nivelurile minime de cerinte pentru a se califica drept compost organic, dupa standardele nationale indoneziene, vermicomposturile rezultate pot fi utilizate ca îngrasaminte organice unice.

Cuvinte cheie: vermicompostare, reziduuri ferma broiler, compost, râma