L.B. Roostita


DETECTION OF ANTIBIOTIC RESIDUES AND CONCENTRATIONS IN COWS MILK TAKEN FROM LOCAL DAIRY FARMERS IN LEMBANG SUB DISTRICT

L.B. Roostita, H. Ellin, V. Vivi

Abstract
Antibiotics used on cattle medicine practices in local dairy farmers were unavoidable. These practices allow the antibiotic residues still left on milk. Even the concentrations were low, antibiotic residue consumed can cause health problems such as allergy, intoxication and antibioresistance. Besides that, milk with antibiotic residues cannot be treated with using microorganisms' starter. Antibiotic residues-free milk would increase consumer safety and competitiveness on international trade.Eighteen local dairy farmers from three milk reception places that were members of South Bandung Dairy Farmers Cooperative were selected purposively. Milk samples were taken shortly after milking and qualitatively tested using Beta Star 25. When positives sample found, the test was continued for three days with Frontier Post Test (FPT), using Bacillus subtilis The results were analyzed descriptively and showed that 5 from 18 samples (27.78%) were antibiotic residue positives and Frontier Post Test result shown the decrease of antibiotic residue concentrations from day 1 until day 3. The average of antibiotic residue concentration from day 1 until day 3 on the pH of 6.0 was 19.60 ± 4.62 mm; 9.80 ± 5.22 mm and 7.00 ± 5.20 mm, while on the pH of 8.0 was 10.40 ± 4.34 mm; 9.00 ± 3.81 mm and 1.40 ± 0.55 mm.

Key words: antibiotic concentrations, antibiotic residues, cows milk


IDENTIFICAREA REZIDUURILOR DE ANTIBIOTICE ŞI A CONCENTRAŢIEI ACESTORA ÎN LAPTELE COLECTAT DE LA FERME LOCALE DIN SUBDISTRICTUL LEMBAND

L.B. Roostita, H. Ellin, V. Vivi

Rezumat
Antibioticele utilizate în tratamentele medicamentoase la bovine, în fermele locale de producere a laptelui de vaca, sunt de neevitat. Aceste practice produc însa transferul reziduurilor de antibiotice în lapte. Chiar la concentratii foarte mici, antibioticele consumate pot cauza probleme de sanatate la consumatorii umani, ca de exemplu alergie, intoxicatie si antibiorezistenta. Mai mult, laptele cu reziduuri de antibiotice nu poate fi însamântat cu maia bacteriana starter. Laptele fara reziduuri de antibiotic ar îmbunatati siguranta alimentara a consumatorului si ar creste competitivitatea pe piata mondiala de comert. Optsprezece fermieri locali, arondati la 3 centre de receptie a laptelui din cadrul Cooperativei Fermierilor Laptari din Bandung-ul de Sud au fost selectionati pentru efectuarea prezentului studiu. Probele de lapte au fost prelevate imediat dupa muls si au fost analizate calitativ prin intermediul testului Beta Star 25. Când au fost identificate probe pozitive, testarea a fost continuata timp de 3 zile, prin utilizarea kitului Frontier Post Test (FPT), folosind Bacillus subtilis. Rezultatele au fost analizate descriptiv, reiesind ca 5 din 18 probe analizate (27,78%) s-au dovedit a fi pozitive iar utilizarea Frontier Post Test a aratat ca reziduul de antibiotice a scazut în concentratie din ziua 1 pâna în ziua 3. Valorile medii ale continutului în reziduuri de antibiotice a laptelui cu pH de 6.0 în cele trei momente de analiza au fost de 19,60 ± 4,62 mm; 9,80±5,22 mm si 7,00±5,20 mm, în timp ce, la un pH de 8.0 valorile reiesite au fost de 10,40±4,34 mm; 9,00 ± 3,81 mm si 1,40±0,55 mm.

Cuvinte cheie: concentratii de antibiotic, reziduuri de antibiotic, lapte de vaca