Luminiţa Doliş


RESEARCH REGARDING PRODUCTION AND REPRODUCTIVE TRAITS ON THE FIRST FOUR LACTATION, IN ROMANIAN BLACK AND WHITE DAIRY COWS

Luminiţa Doliş, I. Gâlcă, M. Doliş

Abstract
Through this study, we proposed evaluation the productive and reproductive traits in a number of the 1196 Romanian Black and White cows, raised in four farms in semiintensive and intensive system. Thus, based on data on milk production and centralized, we obtained the largest quantity of milk in lactation second 7151.38 ± 106.27 kg, with 4.70 ± 0.2% fat, respectively, 300.61 ± 4.70 kg fat, 3.36 ± 0.01% protein, 240.61 ± 3.62 kg respective proteins. Regarding productive precocity, first lactation represents 97.76% of maximum lactation. In terms of breeding characters, age at first calving was 876.79 ± 3.16 days, showing a good reproductive precocity. Calving interval and service period have closes values for optimal values. Study parameters are strongly influenced by technology which makes the effect of genetic improvement to be diminished.

Key words: cows, milk production, lactation


CERCETĂRI PRIVIND INDICATORII DE PRODUCŢIE ŞI DE REPRODUCŢIE ÎN PRIMELE PATRU LACTAŢII, LA VACILE DE RASĂ BĂLŢATĂ CU NEGRU ROMÂNEASCĂ

Luminiţa Doliş, I. Gâlcă, M. Doliş

Rezumat
la un numar de 1196 de vaci de rasa Baltata cu negru româneasca exploatate în patru ferme, în sistem semiintensiv si intensiv. Astfel, pe baza datelor înregistrate si centralizate privind productia de lapte, s-a obtinut cea mai mare cantitate de lapte la lactatia a doua 7151,38 ± 106,27 kg, cu 4,70 ± 0,2% grasime, respectiv, 300,61 ± 4,70 kg grasime, 3,36 ± 0,01% proteine, respeciv 240,61 ± 3,62 kg proteine. Referitor la precocitatea reproductiva, prima lactatie reprezinta 97,76% din lactatia maxima. În ceea ce priveste caracterele de reproductie, vârsta la prima fatare a fost de 876,79 ± 3,16 zile, demonstrând o buna precocitate reproductiva, iar calving interval-ul, cât si service period-ul au valorile apropiate de cele optime. Parametrii studiati sunt influentati puternic de tehnologia de exploatare ceea ce face ca efectul ameliorarii genetice sa fie mai diminuat.

Cuvinte cheie: vaci, lapte, productie, lactatie