M.G. Usturoi


CONTRIBUTIONS ON THE QUALITY KNOWLEDGE OF THE EGGS LAID BY HENS REARED WITHIN VERSIONS OF PERMANENT LITTER TECHNOLOGICAL SYSTEM

M.G. Usturoi, R.M. RADU-RUSU

Abstract
The investigations focused on the establishment of quality for those eggs issued from certain versions of the permanent litter technological system. The biological material comprised 2025 hens belonging to the "Hisex Brown" hybrid, allocated in 2 groups (Lc-permanent litter hall, in an environment controlled compartment; Lexp-rearing on permanent litter, in a compartment opened toward an outer paddock). Quality traits were assessed through conventional methods, using eggs sampled from the 4 main moments of the laying curve (onset, peak, plateau and ceasing). In those birds which acceded to the external paddock (Lexp group), the proportion of eggs with morphologic anomalies was 0.08% lower; moreover, the eggs presented better levels for the quality parameters, which were 1.31% higher for weight, with 5.47% higher for shell thickness, 2.36% higher for shell breaking strength, 0.28% more yolk and 0.36% more shell proportion in whole egg structure. The achieved data indicated that, at least for egg quality, the "free range" was better than the conventional one (isolated houses, permanent litter); that advantage was provided by the free access of the laying hens to the outer environment, which contributed to enhance egg formation processes and better D3 synthesis, knowing its involvement in the calcium metabolism.

Key words: hybrids, hen, rearing, eggs, quality


CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA CALITĂŢII OUĂLOR DEPUSE DE PĂSĂRILE EXPLOATATE ÎN VARIANTE ALE SISTEMULUI DE CREŞTERE PE AŞTERNUT PERMANENT

M.G. Usturoi, R.M. RADU-RUSU

Rezumat
Investigatiile au vizat stabilirea calitatii oualor la gainile exploatate în variante ale sistemului de crestere pe asternut permanent. Materialul biologic a fost reprezentat de 2025 pasari apartinând hibridului de gaina "Hisex Brown", repartizate în 2 loturi (Lc-crestere pe asternut, într-un compartiment cu mediu controlat; Lexp-crestere pe asternut, într-un compartiment deschis la un padoc exterior). Indicatorii calitativi au fost determinati prin metodele clasice de apreciere, pe oua recoltate în cele 4 faze principale ale curbei de ouat (început, vârf, platou si sfârsit de ouat). La pasarile cu acces la padocul exterior (lotul Lexp), ponderea oulor anormale morfologic a fost mai redusa cu 0,08%, dar în schimb, ouale au înregistrat niveluri superioare pentru ceilalti parametri de calitate si care au fost mai mari, în medie, cu 1,31% pentru greutate, cu 5,47% pentru grosimea cojii, cu 2,36% pentru rezistenta cojii la spargere, cu 0,28% pentru ponderea galbenusului în structura oului si cu 0,36% pentru ponderea cojii minerale. Datele obtinute au indicat faptul ca, cel putin sub aspectul calitatii oualor, sistemul "free range" s-a dovedit superior celui clasic, de exploatare pe asternut permanent, în spatii închise; acest avantaj a fost asigurat de accesul liber a gainilor în mediul extern, ceea ce a contribuit la desfasurarea în conditii normale a procesului de formare a oualor, dar si o mai buna sinteza de vitamina D3, implicata în metabolismul calciului.

Cuvinte cheie: hibrizi, gaina, crestere, oua, calitate