M.T. Coadă


PRELIMINARY RESULTS ON THE INFLUENCE OF THE QUALITY OF FEED ON GROWTH PERFORMANCE SPECIES POLYODON SPATHULA (WALBAUM 1792) THE CONDITIONS OF A RECIRCULATING SYSTEM

M.T. Coadă, N. Patriche, V. Cristea, Mioara Costache, Elena Bocioc, Petronela Georgiana Călin (Sandu), Corina Sion (Bădălan)

Abstract
The paper presents aspects of assessing the influence of food quality on growth of juvenile Polyodon spathula (Walbaum, 1792), in a recirculating system. Researches were conducted between 01.09-07.10. 2010 pilot laboratory of Department of Aquaculture, Environmental Science and Cadastre of the Faculty of Food Science and Engineering. Experimental system consists in four units of growth with a volume of 0.30 m3 each. The first version was tested on a feed with 54% crude protein (Aller Performa) and the second feed with 41% crude protein (Extra Classic 1P). The biological material was represented by juveniles aged 112 days. They tested two storage densities: in variant 1 - A1 and A3 units-2.81 kg/m3, and the alternative A2 and A4 two-units-3.25 kg/m3.
At the end of the experiment were obtained average body mass of 80 g and 75 g in variant 1 and 100 g and 101 g in version 2. Specific growth rate (SGR) varied as follows: A1-0.77 g% / day, 0.95 g% A3 / day; A2-0.98 g% / day, A4% -1.02 g / day. Feed conversion factor (FCR) was 2.62 and 2.12 g feed / g gain biomass in V1, respectively 2.06 and 1.99 g feed / g gain biomass in V2. Technological indicators have shown that by changing feed quality, fish growth was positively influenced. Paddlefish spathula (Walbaum 1792) is a sturgeon with a moderate rate of growth, it is possible to obtain an increase of biomass, using granules with 41% crude protein.

Key words: paddlefish, recirculating system, biochemical composition, FCR, SGR


REZULTATE PRELIMINARE PRIVIND INFLUENŢA CALITĂŢII FURAJELOR ASUPRA PERFORMANŢEI CREŞTERII SPECIEI POLYODON SPATHULA (WALBAUM 1792) IN CONDIŢIILE UNUI SISTEM RECIRCULANT

M.T. Coadă, N. Patriche, V. Cristea, Mioara Costache, Elena Bocioc, Petronela Georgiana Călin (Sandu), Corina Sion (Bădălan)

Rezumat
In lucrare sunt prezentate aspecte privind evaluarea influentei calitatii hranei asupra ritmului de crestere a puietului de Polyodon spathula (Walbaum 1792), în conditiile unui sistem recirculant. Cercetarile s-au desfasurat în perioada 01.09-07.10. 2010 în laboratorul pilot al Catedrei de Acvacultura, Stiinta Mediului si Cadastru al Facultatii de Stiinta si Ingineria Alimentelor. Sistemul experimental este alcatuit din 4 unitati de crestere cu un volum de 0,30 m3 fiecare. În prima varianta s-a testat un furaj cu proteina bruta de 54% (Aller Performa) iar în a doua un furaj cu proteina bruta de 41% (Classic Extra 1P).
Materialul biologic a fost reprezentat de puiet în vârsta de 112 zile. S-au testat doua densitati de stocare: în varianta 1- unitatile A1 si A3- 2.81 kg/m3, iar în varianta 2-unitatile A2 si A4-3.25 kg/m3.
La sfârsitul experimentului s-au obtinut mase corporale medii de 80 g si 75 g în varianta 1, respectiv 100 g si 101 g, în varianta 2. Rata specifica a cresterii (SGR) a variat astfel: A1-0.77 g%/zi, A3-0.95 g%/zi; A2-0.98 g%/zi, A4 -1.02 g%/zi. Factorul de conversie a hranei (FCR) a fost de 2,62 si 2,12 g furaj/g spor biomasa in V1, respectiv 2,06 si 1,99 g furaj/g spor biomasa in V2.
Indicatorii tehnologici au aratat ca, schimbând calitatea furajului, ritmul de crestere a pestilor a fost influentat pozitiv. Polyodon spathula este un sturion cu o rata moderata a cresterii, fiind posibila obtinerea unui spor de biomasa, utilizând granule cu proteina bruta de 41 %.

Cuvinte cheie: polyodon, sistem recirculant, compozitie biochimica, FCR, SGR