Nadia Aioanei


STUDY ON SOME TYPE OF POLLUTANTS FOUND IN CONVENTIONAL PRODUCED FEEDS

Nadia Aioanei, I.M. Pop, Aida Albu, Cecilia Pop

Abstract
Changes in European policy regarding the environment and food safety, requires changes in agricultural practices for the sustainable production and quality of product. For the study it was consulted the national and international literature in the last 10 years and we focused on a number of eight feeds in an effort to consider the values of heavy metals found at their level. Analysis of data showed high variability, for Pb limits ranging from 0.060 mg / kg for wheat berries and 42.20÷61.40 mg/kg green forage (natural grassland), and Cd 0.025 mg / kg for wheat berries and 11,2÷14.4 mg/kg of green forage (natural grassland). Peaks found for both Pb and Cd are above the law in force in accordance with MPL ANSVSA Order no. 18/2007 and no. 19/2009, the final conclusion is that an alternative to reduce the pollutant content in feeds, such heavy metals, may be the use of organic agricultural system.

Key words: feed, pollutants, lead, cadmium


STUDIU PRIVIND UNELE CATEGORII DE POLUANŢI REGĂSITE ÎN NUTREŢURILE PRODUSE CONVENŢIONAL

Nadia Aioanei, I.M. Pop, Aida Albu, Cecilia Pop

Rezumat
Schimbarile survenite în politica Europeana în ceea ce priveste mediul înconjurator si siguranta alimentelor, au impus modificari si la nivelul practicilor agricole în vederea unei productii durabile si de calitate. Au fost luate în studiu pe baza literaturii de specialitate din ultimii 10 ani, un numar de opt nutreturi conventionale, parametrii urmariti fiind nivelurile unor metale grele (Pb, Cd) regasite în compozitia acestora. Rezultatele au evidentiat valori cu o variabilitate ridicata, pentru Pb limitele situându-se între 0,060 mg/kg la grâu boabe si 42,20÷61,40 mg/Kg la nutreturi verzi (pajiste naturala), iar pentru Cd 0,025 mg/kg la grâu boabe si 11,2÷14,4 mg/kg la nutreturi verzi (pajiste naturala). Valorile maximele regasite atât pentru Pb cât si pentru Cd sunt peste LMA din legislatia în vigoare conform Ord. ANSVSA no. 18/2007 si no. 19 / 2009, concluzia finala fiind ca o alternativa pentru reducerea continutului nutreturilor în poluanti de tipul metalelor grele poate fi utilizarea unui sistem ecologic de productie.

Cuvinte cheie: nutreturi, poluanti, plumb, cadmiu