P.R. Tapaloaga


RESEARCHES CONCERNING SWINE ARTIFICIAL INSEMINATION ECONOMIC EFFICIENCY IN A PRIVATE PRODUCTION UNIT

P.R. Tapaloaga, Dana Tapaloaga, Iuliana Neagu, Al. Iancu, M.Th. Paraschivescu, E. Chisa

Abstract
The present paper has proposed to analyze the economic results that lead to an economic efficiency assessment of artificial insemination service in a private production unit.
There were calculated technical indicators: total number of parturitions, fecundity index, artificial insemination/sow/year, pigs born alive/sow/year, pigs born alive/parturition, weaned pigs/parturition, weaned pigs/sow/year, and also the main economic indicators: cost/sow, cost/pregnancy, cost/weaned pig, cost/artificial insemination. The primary data were statistically remade and there were concluded the results.

Key words: artificial insemination, swine, reproduction indices


CERCETĂRI PRIVIND EFICIENŢA ECONOMICĂ A ÎNSĂMÂNŢĂRILOR ARTIFICIALE LA SUINE ÎNTR-O UNITATE PRIVATĂ

P.R. Tapaloaga, Dana Tapaloaga, Iuliana Neagu, Al. Iancu, M.Th. Paraschivescu, E. Chisa

Rezumat
În lucrarea de fata ne-am propus analiza rezultatelor economice care conduc la evaluarea eficientei economice a serviciului însamântarilor artificiale la suine, într-o unitate privata de crestere si exploatare a suinelor.
S-au calculat urmatorii indicatori tehnici: numarul total de gestatii, indicele de fecunditate, numarul însamântarilor artificiale pe scroafa pe an, numarul de purcei viabili pe scroafa pe an, numarul de purcei viabili pe gestatie, numarul de purcei fatati pe gestatie, numarul de purcei întarcati pe gestatie, cât si principalii indicatori economici: costul pe scroafa, costul pe gestatie, costul pe purcel întarcat, costul pe o însamântare artificiala. Datele primare au fost prelucrate statistic si s-au înregistrat rezultatele.

Cuvinte cheie: însamântare artificiala, suine, indici de reproductie