R. Marţi


EFFECTS OF USING A DETOXIFYING AGENT IN MIXED FEED, ON THE HAEMATOLOGICAL, IMMUNOLOGICAL PARAMETERS AND HISTOPATOLOGICAL ALTERATIONS IN CHICKEN BROILERS

R. Marţi, I. Vacaru-Opriş, Cristina Gabriela Radu-Rusu, H. Sărăndan

Abstract
Fight against mycotoxicosis could be carried on through prophylaxis measures, such as well drying the cereals presenting high humidity values, prior to storage. If they are already contaminated with mycotoxins, they could be annihilated through absorption inhibition or by usage of some bacteria which consume mycotoxins. The purpose of this paper was to assess the effect of ochratoxine A (OTA) and deoxynivalenol (DON) on the haematological, immunological an histological response of the chicken broilers, protected or not protected against mycotoxins through feeding or not a detoxifying-mycotoxin inhibitor additive, meaning Mycofix MTV product, from Biomin, at dietary inclusion rates of 1‰ and 3 ‰. The biological material was represented by 111678 ROSS-308 chicken broilers, reared industrially, in deep litter system, till slaughter at 40 days old. Prior to slaughtering, blood samples were taken; digesta samples and internal organ tissues were sampled from slaughtered broilers, in order to assess the influence of the used feed additive on the following parameters: concentration of DON in digesta, concentration of OTA in gall, white blood cells formula (%), properdine (µg/ml), serum lysosime (µg/ml), histopatological alterations in ingluvies, ileum, caecum, liver, kidneys and spleen. Mycotoxicological exam revealed rapid inactivation of DON, since the ingluvies, with: 55.52% at 1‰ Mycofix MTV and 64.41% at 3‰ Mycofix MTV. In caecum, compared to control group, DON decreased by: 11.12 at 1‰ Mycofix MTV and 30.56% at 3‰ Mycofix MTV. Histopatologically, in ingluvies, 3‰ Mycofix MTV, mucosa lesions were reduced. In ileum and caecum, necrosis, ulcers and flattening of villus drawing supported the protective effect of Mycofix MTV against DON, no matter the dietary dosage. Mycofix MTV diminished the liver excretion of OTA, through gall, with: 15.93% at 1‰ Mycofix MTV and 21.24% at 3‰ Mycofix MTV, as a consequence of OTA inactivation and detoxification in the digestive tract.

Key words: broilers, mycotoxins, properdine, lysosime, histopatology


EFECTUL UTILIZĂRII UNUI AGENT DETOXIFIANT ÎN NUTREŢUL COMBINAT, ASUPRA PARAMETRILOR HEMATOLOGICI, IMUNOLOGICI ŞI A MODIFICĂRILOR HISTOPATOLOGICE LA PUII BROILER DE GĂINĂ

R. Marţi, I. Vacaru-Opriş, Cristina Gabriela Radu-Rusu, H. Sărăndan

Rezumat
Combaterea micotoxicozelor poate fi realizata prin masuri profilactice, cum ar fi uscarea adecvata a cerealelor, mai ales a celor cu umiditate ridicata, înainte de depozitare. Daca totusi contaminarea cu micotoxine este deja produsa, aceasta poate fi anihilata prin adsorbtie, inhibitie sau chiar prin utilizarea unor bacterii consumatoare de micotoxine. Scopul acestei lucrari a fost de a evalua efectul ochratoxinei A (OTA) si a deoxinivalenolului (DON) asupra reactiei hematologice, imunologice si histologice a puilor broiler, protejati sau nu împotriva micotoxinelor, prin includerea în hrana a unui aditiv furajer, si anume Mycofix MTV, produs de compania Biomin, în doze de 1‰ si 3 ‰. Materialul biologic a constat în 111678 pui broiler de gaina ROSS-308, crescuti industrial, pe asternut permanent, pâna la vârsta de sacrificare, respective 40 de zile. Înainte de abatorizare au fost prelevate mostre de sânge iar de la puii sacrificati au fost recoltate probe tisulare, de la nivelul organelor interne, cu scopul de a investiga influenta utilizarii aditivului furajer studiat asupra: concentratiei DON în digesta, concentratiei OTA în bila, formulei leucocitare (%), properdinei (µg/ml), lizozimului seric (µg/ml) si a modificarilor histopatologice din gusa, ileon, cecum, ficat, rinichi si spina. Examenul micotoxicologic a demonstrat inactivarea rapida a DON, chiar de la nivelul gu?ii, cu: 55.52% pentru 1‰ Mycofix MTV în hrana si 64.41% pentru 3‰ Mycofix MTV în nutret. În cecum, comparativ cu lotul de control, DON a fost gasit în concentratii mai reduse cu: 11.12 la 1‰ Mycofix MTV si 30.56% la 3‰ Mycofix MTV. Histopatologic, la nivelul de 3‰ Mycofix MTV în hrana, leziunile mucoasei gusii au fost reduse. În ileon si cecum, modificarile de necroza, ulceratii si stergerea desenului vilozitar au sprijinit efectul benefic al utilizarii Mycofix MTV împotriva actiunii DON, indiferent de doza de includere în dieta. Mycofix MTV a scazut nivelul de OTA excretat prin bila, cu: 15.93% la 1‰ Mycofix MTV si 21.24% la 3‰ Mycofix MTV, ca o consecinta directa a inactivarii si detoxifierii OTA în tubul digestiv.

Cuvinte cheie: broileri, micotoxine, properdina, lizozim, histopatologie