R. Marţi


PRODUCTIVE PERFORMANCES AND ECOMOMIC EFFICIENCY OF CHICKEN BROILERS RECEIVING MYCOTOXIN CONTAMINATED FEED AND DIETARY DETOXIFICANT ADDIDTIVE

R. Marţi, I. Vacaru-Opriş, R.M. Radu-Rusu

Abstract
Fungus development in field crops or in storehouses could lead to nutritional and even physical loss, as well as to mycotoxins production, which could be extremely harmful for humans and animals. Therefore, the economic impact on animals performances could be huge and controlling mould development is in fact a key factor in preventing feedstuffs contamination with fungus and mycotoxins. There have been used several methods to prevent or treat mycotoxicosis in animals, but the usage of certain special feed additives, known as mycotoxins adsorbents of detoxifying agents is the most common one. This paper presents a part of the trial that aimed to estimate the productive and economic effects of supplementary feeding chickens broilers with the Mycofix MTV commercial product, from Biomin, at dietary inclusion rates of 1‰ and 3 ‰. The biological material was represented by 111678 ROSS-308 chicken broilers, reared industrially, in deep litter system, till slaughter at 40 days old. Certain performance parameters have been investigated throughout the entire experimental period: - body weight dynamics, average daily weight gain, feed conversion ratio, mortality, as well as the economic efficacy of detoxificant additive used in broilers feeding, through the calculation of European Broiler Index (EBI) and European Production Efficacy Factor (EPEF). In all production parameters, inclusion of detoxifying feed additive generated better results (+10.8% live weight at slaughter; 6.24% less for feed conversion, hence savings of important feed quantities and moneys; 40.15% decreased casualties). Although the dietary inclusion of Mycofix MTV in chicken broilers feeding imposed supplementary expenses, it also generated better incomes and revenues, which were 1.42 - 33.75% higher in experimental groups L1exp. and L2exp., compared to control group-Lc.

Key words: broilers, mycotoxins, performance, EBI, EPEF


PERFORMANŢELE PRODUCTIVE ŞI EFICIENŢA ECONOMICĂ A PUILOR BROILER HRĂNIŢI CU NUTREŢURI CONTAMINATE CU MICOTOXINE ŞI SUPLIMENTATE CU ADITIV DETOXIFIANT

R. Marţi, I. Vacaru-Opriş, R.M. Radu-Rusu

Rezumat
Dezvoltarea fungilor în culturile de cereale sau în silozurile de depozitare pot conduce la pierderi de tip nutritional sau fizic sau chiar la producerea de micotoxine care pot fi extrem de daunatoare pentru oameni si animale. Prin urmare impactul economic asupra productiilor animale poate fi de amploare iar controlul dezvoltarii mucegaiurilor este un factor cheie în prevenirea contaminarii materiilor prime furajere cu fungi si micotoxine. S-au folosit numeroase metode de prevenire si tratament a micotoxicozelor, dar utilizarea unor aditivi furajeri specifici, de tipul adsorbantilor si agentilor detoxifianti este cea mai frecvent întâlnita. Aceasta lucrare prezinta o parte a unor cercetari ce au avut ca scop estimarea efectului economic a administrarii suplimentare a produsului Mycofix MTV, de la compania Biomin, în hrana puilor broiler de gaina, folosind rate de includere de 1‰ si 3 ‰. Materialul biologic a constat în 111678 pui broiler de gaina ROSS-308, crescuti industrial, pe asternut permanent, pâna la vârsta de sacrificare, respective 40 de zile. Au fost investigati unii parametri productivi: dinamica greutatii corporale, sporul mediu zilnic, indicele de conversie a hranei, mortalitatea, precum si eficienta economica a utilizarii aditivului furajer detoxifiant, prin calcularea Indexului European de Broiler (EBI) si a Factorului European de Eficienta a Productiei (EPEF). Pentru toti parametri productivi, utilizarea agentului detoxifiant a generat rezultate îmbunatatite (+10.8% greutate vie la sacrificare, conversia hranei redusa cu 6.24%, de unde au rezultat si economisiri importante de nutreturi si mijloace financiare; mortalitate scazuta cu 40.15%). Cu toate ca includerea produsului Mycofix MTV în hrana puilor broiler a impus efectuarea unor cheltuieli suplimentare, aceasta a condus la obtinerea unor venituri, respectiv profituri ce au fost cu 1.42 - 33.75% mai mari în cadrul loturilor experimentale L1exp. si L2exp., comparativ cu lotul de control-Lc.

Cuvinte cheie: broileri, micotoxine, performanta, EBI, EPEF