Rochadi Tawaf


THE ROLE OF FEEDLOT BUSINESS IN BEEF SUPPLY CHAINS IN WEST JAVA INDONESIA

Rochadi Tawaf, Rachmat Setiadi, Cecep Firmansyah

Abstract
The gap of beef supply-demand in West Java, is shown by the contribution of local beef cattle at 17.50% of the total beef cattle slaughtered reached 285,545 heads in 2009. The rest was filled by local cattle from outside West Java, the import of live cattle from Australia and imported beef boxes as much as 35,780 tones (Government of Livestock Services of West Java, 2010). The purposes of this study were: (1) Provide an overview of the role of feedlot business in beef supply chain in West Java (2) To analyze the contribution of local beef cattle, imported live cattle, and beef boxes to meet the beef demand in West Java. The research method is a survey on the beef cattle Feedlot business in West Java. Respondents were the business of feedlot cattle; the terminal cattle check point and stakeholders. Respondents were determined by purposive sampling. The data was crosscheck by focus group discussion, and were analyzed with trend linear, import capacity and supply chain management analysis. The results of this study were: the feedlot company in West Java has a role and contribute to supplying demand for beef that is not able to be met by local cattle production. The Feedlot has a function of business investment in feedlot cattle business, employment, and empowerment of small holder farmers through a business partnership. To meet the consumption of beef in West Java province, its contribution comes from beef boxes imports amounted to 28.28% and beef production of fattening cattle imported 20.22%, local beef from West Java 7.98% and 15.16% comes from outside West Java and beef production is not recorded reached 28.36%.

Key words: Feedlot, Contributions and beef supply chain


ROLUL ÎNGRĂŞĂTORIILOR DE TAURINE ÎN APROVIZIONAREA LANŢURILOR COMERCIALE CU CARNE DE VITĂ, IN INDONEZIA-WEST JAVA

Rochadi Tawaf, Rachmat Setiadi, Cecep Firmansyah

Rezumat
Decalajul dintre oferta si cerere pentru carnea de vita în West Java este datorat si contributiei populatiilor locale de taurine-17.50% în totalul sacrificarilor, respectiv 285545 capete în anul 2009. Diferenta a fost acoperita prin animale indigene din afara West Java, prin importuri de animale vii din Australia si prin importuri de carne de vita ambalata (35.780 tone) (Government of Livestock Services of West Java, 2010). Scopurile acestui studiu au fost: (1) Asigurarea unei vederi de ansamblu asupra rolului îngrasatoriilor de taurine în functionarea lantului de aprovizionare cu carne de vita în West Java; (2) Analiza contributiei populatiilor locale de taurine, a importurilor de animale vii si a celor de carne ambalata în structura satisfacerii cererii pentru acest produs în West Java. Metoda de cercetare aplicata a fost un sondaj destinat sectorului de crestere si îngrasare a taurinelor din West Java. Respondentii au fost crescatori de bovine destinate îngrasarii; procesatorii si alte entitati cointeresate în domeniu. Informatiile au fost verificate încrucisat prin discutii de grup, fiind apoi analizate linear pentru dinamica productiilor, capacitatea de import si managementul lanturilor comerciale. Rezultatele au fost urmatoarele: grupul de producatori din West Java are un rol important, contribuind la satisfacerea cererii, mai ales atunci când sacrificarile de la populatie nu se ridica la nivelul cererii. Crescatorii specializati, de nivel industrial, au rol de investitori în domeniu, de angajatori de talie mare, de sprijin al micilor fermieri prin stabilirea de parteneriate. Pentru satisfacerea cererii de carne de vita în provincia West Java, structura aprovizionarii se prezinta astfel: 28.28% importuri de carne ambalata, 20.22% carne de la îngrasatorii ce folosesc animale din import, 7.98% carne de la populatiile locale de bovine si 15.16% din afara West Java. Productia de carne de vita ce nu se încadreaza în niciuna din categoriile amintite mai sus atinge 28.36%.

Cuvinte cheie: îngrasatorii de taurine, contributie la aprovizionarea lantului comercial cu carne de vita