S. Acatincăi


RESEARCHES REGARDING ELIMINATION BEHAVIOUR OF DAIRY COWS DURING TOTAL CONFIDEMENT

S. Acatincăi, D. Gavojdian, L.T. Cziszter, I. Tripon, G. Răducan

Abstract
Aim of the current research was to describe the elimination behaviour in dairy cows during their first 100 days of lactation in winter and summer seasons, during total confinement. Twenty multiparous Romanian Black and White cows were used in the current study, for each season a group of 10 animals. Behaviour was monitored for 48 h each season using 4 video cameras connected to a system of CCBIR type, with a power of 125 fps. Studied traits were: number of defecation periods; frequency of the defecation periods; time length between raising in standing position and first defecation period; number of urination periods; frequency of the urination periods; time length between raising in standing position and first urination period. Highest frequency of the defecation periods was registered during intense human activity in the shed, especially during milking and feeding time, when cows were forced to stand. Average number of defecting periods per 24 h registered during winter season was of 8.60 and of 8.50 periods during summer. Between the two seasons differences were sub traced, only of 0.10 defecation periods, this difference was not significantly statistically (p>0.05). During winter registered on average number of urination periods per 24 h of 8.40. A slightly smaller number of urinations were registered during summer season, of 7.35 per 24 h. Registered differences between the two seasons were of 1.05 urination periods, value tested as very significantly (p<0.001).

Key words: elimination behaviour; dairy cows; total confinement


CERCETĂRI PRIVIND COMPORTAMENTUL DE ELIMINARE LA VACILE DE LAPTE ÎNTREŢINUTE ÎN STABULAŢIE

S. Acatincăi, D. Gavojdian, L.T. Cziszter, I. Tripon, G. Răducan

Rezumat
Scopul prezentei lucrari a fost acela de a descrie comportamentul de eliminare la vacile de lapte în primele 100 de zile de lactatie în sezoanele de vara si iarna, în stabulatie permanenta. În total 20 de vaci multipare din rasa Baltata cu negru româneasca au fost folosite, câte 10 animale pentru fiecare lot experimental si sezon. Comportamentul animalelor a fost înregistrat 48 de ore în fiecare sezon folosind 4 camere video conectate la un sistem de tipul CCBIR, cu o capacitate de 125 cadre per secunda. Indicii urmariti au fost: numarul de defecari; perioada de timp dintre trecerea în pozitie ortostatica si prima defecare; numarul de mictiuni; perioada de timp dintre trecerea în pozitie ortostatica si prima urinare. Frecventa cea mai mare a comporatamentelor de eliminare a fost înregistrata în momentele de activitate a îngrijitorilor în cadrul adapostului, în special la muls si furajare, când vacile au fost obligate sa treaca în pozitie ortostatica. Numarul mediu de defecari înregistrat pe 24 de ore a fost de 8,60 iarna si 8,50 vara. Diferenta de 0,10 dintre cele doua sezoane calendaristice a fost una nesemnificativa statistic (p>0,05). Iarna pe 24 de ore, numarul mediu al urinarilor a fost de 8,40, vara înregistrându-se un numar mai redus al perioadelor de mictiune, de 7,35. Diferentele înregistrate de 1,05 mictiuni pe 24 de ore au fost foarte semnificative statistic (p<0.001).

Cuvinte cheie: comportament de eliminare; vaci de lapte; stabulatie permanenta