Tahsin Sady Hussen


PRODUCTIVE TRAITS OF TWO LAYING HYBRIDS REARED WITHIN CONVENTIONAL SYSTEMS (CAGE BATTERIES) IN SMALL SIZE FARMS

Tahsin Sady Hussen

Abstract
During 2009, an experiment has been carried on, in order to assess the best productive response between two commercial laying hybrids to the conditions provided by small farms endorsed with pyramidal cage system. There were used 500 Lohmann Brown hens (LB group) and 500 Hisex Brown hens (HB group) during the laying peak period (age 25-28 weeks). Microclimate and feed quality were provided in accordance with the technological guides, while feeding and eggs collection have been run manually. Certain production parameters were investigated: eggs yield, laying intensity, casualties and the ration between normal/abnormal shell eggs. Quantitative traits were analyzed for the entire flocks, while eggs quality was studied on 100 eggs/group, every week. The data achieved till the 28th week of fowl life suggested better adaptability of the Lohmann hens to the conditions of a small family farm (91.53% peak laying intensity, 0.80% cumulated mortality, 98.33% eggs with intact eggshell). The performances of the other hybrid were slightly lower (91.30% laying, 1.20% casualties and 98.16 % marketable eggs). Therefore, both hybrids could be used in small farm eggs production, as long as the microclimate and feeding environment is provided at the required levels. It would be provoking to assess the response of these hybrids to a free range husbandry system, run in small family farms, under the outdoor climate conditions of Kurdistan area.

Key words: laying hens, eggs, yield, casualties, shell integrity


ÎNSUŞIRILE PRODUCTIVE PENTRU DOI HIBRIZI OUĂTORI ÎNTREŢINUTI ÎN SISTEM TEHNOLOGIC CONVENŢIONAL (BATERII DE CUŞTI) ÎN FERME DE MICI DIMENSIUNI

Tahsin Sady Hussen

Rezumat
Pe parcursul anului 2009 a fost organizat un experiment cu scopul de a evalua cele mai bun raspuns productive realizat de catre doi hibrizi comerciali ouatori de gaina la conditiile asigurate de ferme de dimensiuni mici, sistemul de crestere în baterii. Au fost utilizate 500 gaini Lohmann Brown (grupul LB) si 500 gaini Hisex Brown (grupul HB), pe parcursul perioadei de vârf de ouat (vârsta 25-28 saptamâni). Factorii de microclimat si calitatea nutreturilor au fost în acord cu ghidurile tehnologice, în timp ce administrarea hranei si colectarea oualor s-au realizat manual. S-au studiat unii parametru productivi, precum: productia numerica de oua, intensitatea de ouat, mortalitatile si proportia de oua cu coaja normala/anormala. Parametrii cantitativi au fost studiati pentru întreg efectivul de pasari, în timp ce calitatea oualor a fost apreciata utilizând câte 100 oua/grup, saptamânal. Datele colectate pâna în saptamâna a 28-a de vârsta a pasarilor au sugerat o mai buna adaptabilitate a gainilor Lohmann la conditiile unei ferme familiale de mici dimensiuni (91,53% intensitate de ouat în vârf, 0.80% mortalitate cumulata, 98,33% oua cu coaja intacta). Performantele celuilalt hibrid au fost usor mai reduse (91,30% intensitate de ouat, 1,20% mortalitati si 98,16 % oua comercializabile). Prin urmare, ambii hibrizi pot fi utilizati în ferme avicole de mici dimensiuni pentru productia de oua, atât timp cît factorii de microclimat si alimentatie sunt asigurati la nivelurile corespunzatoare. Ar fi provocator de investigat raspunsul productive ala acestor hibrizi la un sistem de crestere de tip free-range, aplicat în ferme familiale, în conditiile climatice ale regiunii Kurdistan.

Cuvinte cheie: gaini ouatoare, productie de oua, mortalitati, integritatea cojii