V. Maciuc


RESEARCH REGARDING BABY CALVES HOUSING IN INDIVIDUAL IGLOOS NESTLED OUTSIDE BARN

V. Maciuc, Şt. Creangă, V. Ujică, E. C. Popescu

Abstract
Baby calves housing in individuals igloos nestled outside barn is a technology used in more and more cattle farms located in areas with less favourable climatic conditions.
To show the influence of environmental condition on corporal development of Romanian Black Spotted calves, housing in igloos placed outside barn (first month of life, due to the limited number of igloos) was organized an experience on a batch of 345 calves from Dancu farm Iasi.
The statistical data presented in synthetically tables show a monthly average temperature between -2.6°C in winter and 21.8°C in summer, 91.30 % relative humidity in winter and 59% in spring, 3.03 m/s wind speed in winter and 2.3 m/s in summer. Body weight at calving was almost equal in autumn (40.68 Kg), winter (40.73 Kg) and spring (40.53 Kg) and significant smaller in summer (38.82 Kg). These seasonal differences persist also at 30 days old too. The average daily gain depending of calving season was between 0.695 Kg/day in summer to 0.765 Kg/day in autumn-winter season and 0,762 Kg/day for total season. The average daily gain by calves' sex had significant differences, 0.711 Kg/day for females and 0.762 Kg/day for males. Also calves mortality was bigger in summer than the other seasons. The calves born in winter season had a good resistance and vitality.

Key words: housing, baby calves, individual igloos, corporal development, average daily gain


CERCETĂRI PRIVIND ÎNTREŢINEREA VIŢEILOR SUGARI ÎN CUŞTI INDIVIDUALE, AMPLASATE ÎN AFARA ADĂPOSTULUI

V. Maciuc, Şt. Creangă, V. Ujică, E. C. Popescu

Rezumat
Întretinerea viteilor sugari în custi individuale amplasate în afara adapostului este o tehnologie practicata în tot mai multe ferme de taurine situate în conditii climatice mai putin favorabile.
Pentru a evidentia influenta conditiilor de mediu, asupra dezvoltarii corporale a viteilor de rasa Baltata cu negru româneasca în custi individuale amplasate în afara adapostului (întretinuti 30 de zile, întrucât numarul de custi este limitat) s-a organizat o experienta la ferma Dancu Iasi, pe un lot de 345 vitei.
Datele prelucrate statitistic si prezentate în tabele sintetice evidentia o temperatura medie lunara cuprinsa între -2,6°C iarna si 21,8°C vara, umiditatea relativa de 91,30% iarna si 59,00% primavara respectiv viteza vântului de 3,03 m/s iarna si 2,3 m/s vara. Greutatea la fatare a fost aproximativ egala în sezoanele de toamna (40,68 Kg), iarna (40,73 Kg) si primavara (40,53 Kg) si semnificativ mai mica în sezonul de vara (38,82 Kg). Aceste diferente sezoniere se mentin si la vârsta de 30 zile. Sporul mediu zilnic în functie de sezonul fatarii a fost cuprins între 0,695Kg/zi în sezonul de vara si 0,756Kg/zi în sezonul de toamna-iarna, iar pe total sezoane de 0,758Kg/zi. În functie de sexul produsilor diferentele au fost semnificative, respectiv 0,711Kg/zi la femele si 0,762Kg/zi la masculi. De asemenea, pierderile de vitei prin mortalitate au fost mai importante în sezonul de vara comparativ cu celelalte sezoane, viteii fatati în sezonul rece având o mai buna vitalitate si rezistenta.

Cuvinte cheie: intretinere, vitei sugari, custi individuale, greutate corporala, sporul mediu zilnic