Willyan Djaja


AN INTRODUCTION STUDY ON CHARACTERISTIC OF BODY LENGTH, WITHERS HEIGHT, AND BODY WEIGHT OF MURRAH FEMALE BUFFALO IN DELI SERDANG AND SERDANG BEDAGAI COUNTY, NORTH SUMATRA PROVINCE

Willyan Djaja

Abstract
The research was conducted in Deli Serdang and Serdang Bedagai County, North Sumatra province, Indonesia. The macro and micro environment have an effect on the growth of the animals maintained. The research objective was to analyze the body length, heart girth, withers height, and body weight of Murrah female buffalo which it was divided into caracalf, caraheifer, and caracow. The sample of caracalves, caraheifers, and caracows are respectively 21, 16, and 59 heads. The research used the survey and random sampling method and was descriptively analyzed and compared to the literature.
The research gave result as followed. The female Murrah caracalf shows the body length 80.1±7.66 cm, heart girth 100.11±8.71 cm, withers height 89.98±11.54 cm, and body weight 104.63±38.55 kg.The Murrah female caraheifer shows the body length 127.50±9.49 cm, heart girth 166.84±17.67 cm, withers height 121.65±6.62 cm, and body weight 343.06±47.74 kg. The Murrah caracow shows the body length 147.98±8.98 cm, heart girth 205.35±8.33 cm, withers height 135.06±4.50 cm, and body weight 446.05±45.06 kg. The research concludes that the body length, heart girth, withers height, and body weight of Murrah female buffalo are relatively not different compared to the literature.

Key words: Murrah buffalo, female, body length, heart girth, withers height, body weight


STUDIU INTRODUCTIV ASUPRA UNOR CARACTERE PRECUM LUNGIMEA CORPULUI, ÎNĂLŢIMEA LA GREBĂN, GREUTATEA CORPORALĂ LA BIVOLIŢELE DIN REGIUNILE DELI SERRDANG ŞI SERRDANG BEDAGAI, PROVINCIA SUMATRA DE NORD

Willyan Djaja

Rezumat
Cerectarile au fost organizate în regiunile Deli Serdang si Serdang Bedagai County, provincia North Sumatra, Indonesia. Factorii de macro si micro mediu au avut efecte asupra cresterii animalelor utilizate. Obiectivul cercetarii a fost de a analiza lungimea trunchiului, perimetrul toracic, înaltimea la greban si greutatea corporala a bivolitelor Murrah, împartite în 3 loturi: tineret, juninci si adulte, în numar de 21, 16 respectiv 59 capete. S-au utilizat ca metode de cercetare sondajul si recoltarea randomizata a datelor, acestea fiind ulterior analizate si comparate cu informatii din literatura.
Rezultatele s-au prezentat dupa cum urmeaza: la vitelele Murrah, lungimea trunchiului a fost de 80,1±7,66 cm, perimetrul toracic de 100,11±8,71 cm, talia de 89,98±11,54 cm iar greutatea corporala de 104,63±38,55 kg. În cazul junincilor Murrah, lungimea trunchiului a atins 127,50±9,49 cm, perimetrul toracic 166,84±17,67 cm, înaltimea la greban 121,65±6,62 cm iar masa corporala 343,06±47,74 kg. Bivolitele adulte Murrah au prezentat urmatoarele valori biometrice: lungimea trunchiului 147,98±8,98 cm, circumferinta toracelui 205,35±8,33 cm, talia 135,06±4,50 cm si greutatea corporala 446,05±45,06 kg. Cercetarile au subliniat ca valorile privind lungimea trunchiului, perimetrul toracic, talia si greutatea corporala sunt relativ asemanatoare cu cele prezentate de literatura de specialitate.

Cuvinte cheie: bivol Murrah, femele, lungimea trunchiului, perimetrul toracic, înaltimea la greban, greutatea corporala