An An Yulianti

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EFFECT OF COMPLETE FEED BASED ON CORN BIOMASS SILAGE ON MILK PRODUCTION AND MILK QUALITY OF DAIRY COWS

An An Yulianti, Didin S. Tasripin, Ujang Hidajat Tanuwiria, Lovita Adriani, Novi Mayasari

Abstract
   Corn silage is feedstuff produced by the fermentation of whole part or some part of corn plants. Corn silage had a high energy and low protein that commonly used as supplemental energy for lactating dairy cows. High carbohydrate complex like cellulose in corn silage is a good source for microbial rumen to increase volatile fatty acid (VFA) production and thus improved milk production. Aim of this study was to determine effect of complete feed based on silage of corn biomass to improve milk production and quality of dairy cows. In total of 16 dairy cows in the second parity with average body weight 567 kg were used in this experiment. Completely randomize design was used in this study with 4 treatment (R1: 60% corn biomass silage (CBS) + 40% concentrate (Con); R2: 60% CBS + 10% forage (FOR) + 30% Con; R3: 60% CBS + 20% FOR + 20% Con; R4: 60% CBS + 30% grass + 10% Con) were replicated four times. Different combination of between CBS, forage and concentrate did not effect on milk quality and milk production both of real or 4% FCM. However, it can improve milk qualities such as solid non-fat, fat, and protein percentages by 8%, 4% and 2.8%, respectively. It also can maintain of 10 – 12 kg/cow/day milk production and 11.63 – 12.75 kg/cow/day of FCM. Similar results in all treatment indicated that the complete feed in four treatments have a same nutrient qualities. In conclusion, feeding dairy cows with complete feed based on corn biomass silage can maintain milk production and improve milk qualities.

Key words: corn biomass silage, milk yield, milk qualities, dairy cows


EFECTUL UNEI DIETE COMPLETE BAZATĂ PE SILOZUL DE PORUMB PENTRU BIOMASĂ ASUPRA PRODUCţIEI DE LAPTE DE VACĂ ŞI A CALITĂŢII ACESTUIA

An An Yulianti, Didin S. Tasripin, Ujang Hidajat Tanuwiria, Lovita Adriani, Novi Mayasari

Rezumat
   Silozul de porumb este un furaj obţinut prin fermentarea plantelor de porumb sau a unor părţi din aceasta. Silozul de porumb are o valoare energetică ridicată şi un procent scăzut de proteine fiind, în mod uzual, folosit în vederea suplimentării energetice la vacile de lapte aflate în lactaţie. Carbohidraţii, precum celuloza din silozul de porumb, sunt o sursă valoroasă pentru activitatea microbiană din stomac în vederea creşterii nivelului de acizi graşi volatili (VFA) şi prin aceasta se îmbunătăţeşte producţia de lapte. Scopul acestui studiu a fost de a determina efectul unei diete complete bazată pe siloz de porumb pentru biomasă pentru îmbunătăţirea producţiei de lapte de vacă şi a calităţii acestuia. Un număr de 16 vaci de lapte cu o greutate corporală medie de 567 kg au fost folosite în cadrul acestui experiment. Experienţele au fost complet randomizate fiind utilizate 4 tratamente (R1: 60% siloz de porumb pentru biomasă (CBS) + 40% concentrate (Con); R2: 60% CBS + 10% furaj (FOR) + 30% Con; R3: 60% CBS + 20% FOR + 20% Con; R4: 60% CBS + 30% iarbă + 10% Con) fiind repetate de patru ori. Diferitele combinaţii dintre CBS, furaje şi concentrate nu au avut efect asupra cantităţii şi calităţii laptelui. Cu toate acestea, se pot îmbunătăţi unele caracteristici ale laptelui cum ar fi procentul de substanţă solidă negrasă, grăsime şi proteine cu 8%, 4% şi respectiv 2,8%. Se poate menţine deasemenea o producţie de 10 – 12 kg lapte/vacă/zi şi 11,63 – 12,75 kg FCM/vacă/zi. Rezultate similare au fost obţinute şi pentru celelalte tratament arătând că acestea au aceleaşi calităţi nutritive. În concluzie, administrarea unei diete complete pe bază de siloz de porumb pentru biomasă la vacile de lapte poate menţine producţia de lapte şi poate îmbunătăţi calitatea acestuia.

Cuvinte cheie: siloz de porumb pentru biomasă, producţie de lapte, calitate lapte, vaci de lapte