C.-A. Barbacariu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


COMPARATIVE STUDY ON THE USE OF VARIOUS HORMONAL PREPARATIONS (CARP PITUITARY, NERESTIN 6A) IN THE ARTIFICIAL REPRODUCTION OF PERCA FLUVIATILIS

C.-A. Barbacariu, Lenuţa Dirvariu, M. Burducea, C. Mihai

Abstract
    The objective of this experiment was to test the use of hormonal preparations, which are commonly used in the artificial reproduction of various fish species, on Perca fluviatilis in order to develop and optimize an artificial reproductive technology under controlled conditions. The hormonal preparations used in the experiment were carp hypophysis and Nerestin 6A, and the biological material consisted of 20 females and 6 males.
    The females were divided into two lots: (L1) carp hypophysis (4 mg / kg female body weight) and (L2) Nerestin 5A (0.25 ml / kg females body weight). Hormonal stimulation was done by intraperitoneal syringe administration for the carp hypophysis and intramuscular injection for Nerestin 5A, both in two divided doses as follows: 20% of the total dose in the first injection and 80% in the second.
    Males did not require hormonal stimulation. The average body weight of females was 399.1 ± 9.66 g (L1) and 425.10 ± 25.77 (L2).
    The average latency time between the first injection and the ovulation time was 121.43 ± 10.87 hours in L1 and 84.71 ± 6.12 hours in the case of L2. The mean value of the relative fecundity index was 209±66.5 x103 eggs/kg in L1 and 273.1±34.5 x103 eggs/kg in L2. The mean value of the absolute fecundity index was 87.2±23.4 x103 eggs/ female in L1 and 109±11.1 x103 eggs /female in L2. The fertility rate had average values of 87.80 ± 2.63 for group L1 and 91.14 ± 2.87 for L2. The survival of females during the experiment was 80% in the L1 group, 90% in the L2 group and 100% in the males. The hatching rate averaged 36% in the first group (L1) and 52% in the second group (L2). Significant statistical differences between the two groups were recorded for the amount of harvested eggs and latency time, these indicators being higher for the L2 group, while insignificant differences were recorded for the other indicators.
    The results have shown that artificial reproduction is possible under controlled conditions and can be used to develop aquaculture of the species.

Key words: artificial reproduction, perch, nerestin 5A, carp pituitary


STUDIU COMPARATIV CU PRIVIRE LA UTILIZAREA DIFERITELOR PREPARATE HORMONALE (NERESTIN 6A, HIPOFIZĂ DE CRAP) ÎN REPRODUCEREA ARTIFICIALĂ A SPECIEI PERCA FLUVIATILIS

C.-A. Barbacariu, Lenuţa Dirvariu, M. Burducea, C. Mihai

Rezumat
    Scopul acestei lucrări a fost de a testa utilizarea unor preparate hormonale folosite de obicei la reproducerea artificială a diferitelor specii de peşti pe specia Perca fluviatilis în vederea elaborării şi optimizării unei tehnologii de reproducere artificială în condiţii controlate. Preparatele hormonale folosite în cadrul experimentului au fost reprezentate de hipofiză de crap şi Nerestin 6A iar materialul biologic a fost alcătuit din 20 de exemplare de femele şi 6 masculi. Femelele au fost împărţite în doua loturi iar dozele folosite au fost de 4mg/kg corp femelă în cazul hipofizei de crap (L1) şi 0,25 ml/kg corp femelă în cazul produsului Nerestin 5 A (L2). Stimularea hormonală s-a făcut prin administrare cu seringa intraperitonial în cazul hipofizei de crap şi intramuscular în cazul produsului Nerestin 5A, ambele în doua doze împărţite astfel: 20% din doza totală în cazul primei injecţii şi 80% în cazul celei de-a doua. În cazul masculilor nu a fost necesară stimularea hormonală. Femelele au avut o greutate medie de 399,1±9,66 g/ex în cazul lotului 1 şi 425,10±25,77 în cazul lotului al II-lea. Timpul de latenţă mediu cuprins între prima injecţie şi momentul ovulaţiei a fost de 121, 43±10,87 ore la primul lot şi 84,71±6,12 ore în cazul lotului al II-lea. Valoarea medie a indicelui de fecunditate relativa a fost de 209064 buc icre/kg corp femelă la lotul L1 şi 273165 buc icre/kg corp femelă la lotul L2. Valoarea medie a indicelui de fecunditate absoluta a fost de 87203 bucăţi icre/corp femelă la lotul L1 şi 109056 bucăţi icre/corp femelă la lotul L2. Procentul de fecundare a avut valorile medii de 87,80±2,63 la lotul L1 şi 91,14±2,87 la lotul L2. Supravieţuirea femelelor pe parcursul desfăşurării experimentului a fost de 80% la lotul L1, 90 % la lotul L2 şi 100% în cazul masculilor. Procentul de eclozare a avut valoarea medie de 36 % în cazul primului lot şi 52 % în cazul lotului al doilea. Diferenţe statistice semnificative între cele două loturi s-au înregistrat în cazul cantităţii de icre recoltate şi a timpului de latenţă, aceşti indicatori fiind mai mari la lotul L2 şi nesemnificative în cazul celorlalţi indicatori. Rezultatele obţinute au arătat că reproducerea artificială este posibilă în condiţii controlate şi pot fi folosite la dezvoltarea acvaculturii speciei.

Cuvinte cheie: reproducere artificiala, biban, Nerestin 6A, hipofiza de crap