C. Leonte

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCHES CONCERNING THE CONDITIONS OF LOCATION AND IMPLEMENTATION OF AN INVESTMENT IN AGROTURISM

C. Leonte

Abstract
    This paper highlights some aspects regarding the necessity of investments in agrotourism, their location, the evolution of accommodation conditions, services and endowments.
    The continued evolution recorded in the world of rural tourism has led to radical changes regarding the population's conception of country life. Spending time in the countryside in a rustic, simple, clean and quiet environment has become a custom often practiced by the Romanian people.
    Agrotourism must be regarded as an economic and financial activity, which brings substantial income to the populations of the areas in which it is practiced.
    In order to practice agrotourism, we need accommodation units represented by buildings, various arrangements and auxiliary facilities.
    According to the legislation in force, the location of the rural tourism pensions should be made in places free of pollution and any other circumstances that could endanger the health and the life of the tourists.
    By practicing architecture, the exterior appearance, dimensions and finishes, the realization of these constructions and arrangements must not change the nature and character of the area in which they will be located.

Key words: agroturism, organic houses, location


CERCETĂRI PRIVIND CONDIŢIILE DE AMPLASARE ŞI REALIZARE A UNEI INVESTIŢII ÎN AGROTURISM

C. Leonte

Rezumat
    În lucrarea de faţă se evidenţiază unele aspecte cu privire la necesitatea investiţiilor în agroturism, amplasarea acestora, evoluţia condiţiilor de cazare, a serviciilor şi a dotărilor.
    Evoluţia continuă înregistrată în lumea turismului rural a determinat schimbări radicale referitoare la concepţia populaţiei despre viaţa la ţară. A petrece timpul la ţară, într-un mediu rustic, simplu, curat şi liniştit a devenit un obicei des practicat de către poporul român.
    Agroturismul trebuie privit ca pe o activitate economico – financiară, acesta aducând un venit substanţial pentru populaţiile zonelor în care se practică.
    Pentru a se putea practica agroturismul, avem nevoie de unităţi de cazare reprezentate de clădiri, de diferite amenajări şi dotări auxiliare.
    Conform legislaţiei în vigoare, amplasarea pensiunilor turistice rurale trebuie să se realizeze în locuri ferite de poluare şi orice alte împrejurări ce ar putea pune în pericol sănătatea şi viaţa turiştilor.
    Prin arhitectura practicată, aspectul exterior, dimensiuni şi finisaje, realizarea acestor construcţii şi amenajări, nu trebuie să modifice natura şi nici caracterul zonei în care vor fi amplasate.

Cuvinte cheie: agroturism, case ecologice, amplasare