C-tin Pascal

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ESTIMATION OF THE HETEROSIS EFFECT FOR THE PRODUCTION OF MEAT IN GOATS

C-tin Pascal, I. Nechifor, C. Cristian, M. Florea, Daniela Valusescu

Abstract
    In the current research, aspects that may influence meat production were analyzed, and in order to obtain results close to reality, the research team considered the elimination of some factors of influence that could distort the way of expressing the characters under evaluation. Therefore, estimating the heterosis effect for meat production was based on a well-developed plan in which experimental treatments were similar.
    For the accuracy of the data, the fattened goat comes from the same calving season and, during the lactation, period, the young goat was kept together with the goat mothers in common breeding chairs and the weaning was done at the age of 80 days. When constituting batches for fattening, weight was also taken into account, being accepted only individuals with similar body development, the admitted differences being of ±2 kg.
    The analysis of the heterosis effect pattern for the characters referring to the cut portions in the casing, respectively for the neck and back, the head of the chest, the crotch and for the jig, the heterosis effect determined has higher values at the Anglonubiana half breed and the statistical significance for the proportion of the jig is significant for the statistical threshold of more than 5%. On the basis of these data, it may be recommended that when the production of goat meat is prioritized, it can be used the industrial crossbreeding for the Anglonubiana male goats.

Key words: meat, goat, heterosis


ESTIMAREA EFECTULUI HETEROZIS PENTRU PRODUCŢIA DE CARNE LA CAPRINE

C-tin Pascal, I. Nechifor, C. Cristian, M. Florea, Daniela Valusescu

Rezumat
    În cadrul prezentelor cercetări au fost analizate aspecte care pot influenţa producţia de carne, iar pentru a obţine rezultate apropiate de realitate echipa de cercetare a avut în vedere eliminarea unor factori de influenţă care ar putea denatura modul de exprimare a caracterelor supuse evaluării. De aceea, estimarea efectului heterozis pentru producţia de carne s-a bazat pe un plan judicios elaborat în care tratamentele experimentale au similare.
    Pentru acurateţea datelor iezii îngrăşaţi provin din acelaşi sezon de fătare, iar în perioada de alăptare tineretul caprin a fost întreţinut împreună cu caprele mame în boxe comune de creştere, iar înţărcarea s-a realizat la împlinirea vârstei de 80 zile. La constituirea loturilor destinate îngrăşării s-a ţinut cont şi de greutatea corporală, fiind acceptaţi doar indivizi care aveau o dezvoltare corporala asemănătoare, diferenţele admise fiind de ± 2 kg.
    Analizei modului de manifestare a efectului de heterozis pentru caracterele care se referă la porţiunile tranşate din carcasă, respectiv pentru gât şi spată, cap de piept şi fleică şi pentru jigou, efectul heterozis determinat are valori mai mari în la metişii cu Anglonubiană iar semnificaţia statistică pentru proporţia jigoului este semnificativă pentru pragul statistic mai mare de 5%. Pe baza acestor date se poate emite recomandarea ca atunci când producerea cărnii la caprine devine prioritară se poate recurge la utilizarea la încrucişări industriale ţapilor de rasă Anglonubiană.

Cuvinte cheie: carne, capră, heterozis