C. Spridon

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDIES REGARDING THE INFLUENCE OF REARING SYSTEM FOR LAYING HENS (LOFT vs. BATTERY) ON QUALITY OF EGGS

C. Spridon, Paula Viorela Druc, Carmen Gavrilescu, M.G. Usturoi

Abstract
    Research was focused on quality of eggs provided by ISA Brown hybrid exploited in two different systems: Natura Nova Twin loft; Eurovent battery. Eggs were gathered at for different ages of birds (20, 31, 40 and 60 weeks). Abnormal morphological eggs were into a mean rate of 1.43% at hens reared in battery and of 1.36% at the ones from loft. Mean weight of eggs was 58.99 g at the hens from battery and 59.23 g at the ones from loft, format index was 77.97% for hens from battery and 78.42% at the ones from loft. Mean thickness of mineral shell was 0.363 mm for the eggs of the hens reared in battery and 0.381 mm at the ones from loft, shell breaking resistance was 0.329 kgf/cm2 respectively 0.332 kgf/cm2. Regarding eggs’ structure, at the ones gathered from the hens in loft was founded a higher rate of yolk (30.33-32.99%) and shell (10.17-11.82%), while at eggs of the hens from battery, albumen was predominant (56.90-57.97%). Albumen index was at mean levels of 0.211 (rearing in battery) and 0.221 (rearing in loft), yolk index was 0.455 respectively 0.472, and Haugh index was, in average, of 96.09 HU (battery) and 96.66 HU (loft). Yolk colour was of 9.88 colour units at eggs provided by rearing in battery and 9.99 units at the ones from loft. The conclusion of our study was that loft rearing system offers optimal conditions to laying hens for evolution of metabolic processes specific for egg formation, materialized in superior qualitative and physical metabolic indexes.

Key words: hens, rearing, loft, eggs, quality


STUDII PRIVITOARE LA INFLUENŢA SISTEMULUI DE CREŞTERE A GĂINILOR OUĂTOARE (VOLIERĂ vs. BATERIE) ASUPRA CALITĂŢII OUĂLOR

C. Spridon, Paula Viorela Druc, Carmen Gavrilescu, M.G. Usturoi

Rezumat
    Cercetările au vizat calitatea ouălor depuse de hibridul ISA Brown exploatat în două sisteme diferite: volieră Natura Nova Twin; baterie Eurovent. Ouăle au fost recoltate la patru vârste diferite ale păsărilor (20, 31, 40 şi 60 săptămâni). Ouăle anormale morfologic au fost într-o proporţie medie de 1,43% la găinile crescute în baterie şi de 1,36% la cele din volieră. Greutatea medie a ouălor a fost de 58,99 g la găinile din baterie şi de 59,23 g la cele din volieră, iar indicele formatului de 77,97% la găinile din baterie şi de 78,42% la cele din volieră. Grosimea medie a cojii minerale a fost de 0,363 mm la ouăle găinilor crescute în baterie şi de 0,381 mm la cele din volieră, iar rezistenţa la spargere a cojii de 0,329 kgf/cm2 şi respectiv, de 0,332 kgf/cm2. Cât priveşte structura ouălor, la cele depuse de găinile din volieră s-a găsit o proporţie mai ridicat de gălbenuş (30,33-32,99%) şi de coajă (10,17-11,82%), în timp ce la ouăle găinilor din baterie a predominat albuşul (56,90-57,97%). Indicele albuşului s-a situat la niveluri medii de 0,211 (creştere în baterie) şi de 0,221 (creştere la volieră), indicele gălbenuşului a fost de 0,455 şi respectiv, de 0,472, iar indicele Haugh a fost, în medie, de 96,09 UH (baterie) şi de 96,66 UH (volieră). Culoarea gălbenuşului a fost de 9,88 unităţi de culoare la ouăle provenite din creşterea în baterie şi de 9,99 unităţi la cele din volieră. Concluzia studiului nostru a fost că sistemul de creştere la volieră oferă găinilor ouătoare condiţii optime de desfăşurare a proceselor metabolice specifice formării ouălor, materializate în indici morfologici şi fizici de calitate superiori.

Cuvinte cheie: găini, creştere, volieră, ouă, calitate