C. Spridon

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


CONTRIBUTIONS TO KNOWLEDGE OF CHEMICAL COMPOSITION OF EGGS LAID BY HENS REARED IN LOFT

C. Spridon, Paula Viorela Druc, Carmen Gavrilescu, M.G. Usturoi

Abstract
    Establishment of chemical composition for albumen, yolk and mineral shell was realised on eggs gathered at four different ages (20, 31, 40 and 60 weeks) from birds belonging to ISA Brown hen hybrid, reared in two systems: battery and respectively loft; both birds’ batches having the same maintenance and feeding conditions. The obtained results shown the fact that regarding chemical composition of yolk and albumen weren’t significant differences between those two batches. However, in case of eggs laid by hens exploited in loft were founded higher levels for content in dry matter of yolk (9.08 g vs. 8.99 g for eggs from battery) and albumen (4.18 g vs. 4.16 g), but also for proteins from yolk (2.69 g vs. 2.65 g) and from albumen (3.48 g vs. 3.46 g). Mineral substances from shell of eggs laid by birds reared in loft were founded into a quantity of 6.94 g, and at the eggs gathered from battery was 6.73 g, hence the significant differences between batches. In conclusion, we can say that loft rearing system allow to obtain eggs with a better chemical content face to rearing in battery.

Key words: loft, hens, eggs, chemical composition


CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA COMPOZIŢIEI CHIMICE A OUĂLOR DEPUSE DE GĂINILE CRESCUTE ÎN VOLIERĂ

C. Spridon, Paula Viorela Druc, Carmen Gavrilescu, M.G. Usturoi

Rezumat
    Stabilirea compoziţiei chimice a albuşului, gălbenuşului şi a cojii minerale s-a realizat pe ouă recoltate la patru vârste diferite (20, 31, 40 şi 60 de săptămâni) ale păsărilor aparţinând hibridului de găină ISA Brown, crescut îndouă sisteme: baterie şi respectiv, volieră; ambele loturi de păsări au beneficiat de aceleaşi condiţii de întreţinere şi furajare. Rezultatele obţinute au indicat faptul că, în ceea ce priveşte compoziţia chimică a gălbenuşului şi a albuşului nu au fost diferenţe semnificative între cele două loturi. Totuşi, în cazul ouălor depuse de găinile exploatate în volieră s-au găsit niveluri mai ridicate pentru conţinutul în substanţă uscată al gălbenuşului (9,08 g vs. 8,99 g la ouăle din baterie) şi cel al albuşului (4,18 g vs. 4,16 g), dar şi pentru proteinele din gălbenuş (2,69 g vs. 2,65 g) şi cele din albuş (3,48 g vs. 3,46 g). Substanţele minerale din coaja ouălor depuse de păsările crescute în volieră au fost găsite într-o cantitate de 6,94 g, iar la ouăle recoltate din baterie de 6,73 g, de unde şi diferenţele semnificative dintre loturi. În concluzie, se poate afirma că sistemul de creştere în volieră a găinilor ouătoare permite obţinerea de ouă a căror conţinut chimic este ceva mai bun decât în cazul creşterii în baterie.

Cuvinte cheie: volieră, găini, ouă, compoziţie chimică