Camelia Zoia Zamfir

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


QUANTITATIVE AND QUALITATIVE IMPROVEMENT OF THE MEAT PRODUCTION IN THE SHEEP EXPLOITATIONS

Camelia Zoia Zamfir, P.G. Vicovan, R. Raducu, Daniela Jitariu, Ana Enciu, Alina Nicolescu, Carmen Ana Pivodă Maria Stanciu

Abstract
    Due to the increase the interest for the lamb meat on international and national level we aimed to optimize the technology of fattening the lambs and to obtain the improvement of the carcasses through the use of crossbreeding the local sheep breeds with sheep breeds for meat. It was done the intensively fattening of 100 days. The weigh increasing rates were bigger at the lots of half-bred lambs, being big differences between the half-bred lambs and the lambs from the witness lots formed from lambs of maternal breeds: F1 half-bred lambs (Meat Breed of Palas x Palas Merino Breed) made a daily average increasing rate of 234.11± 9.9735g, the lambs from Merinos de Palas breed 190.05 ±9.0261g, the lambs of Meat Breed of Palas 219.40±8.7212g the F1 half-bred lambs (Meat Breed of Palas x Ţigaie) 193.50±7.5896 g, lambs of Ţigaie Breed 130.71 ± 2.1045 g, half-bred lambs of F1 (Suffolk x Merinos) 200.60±4.1035g, lambs of Merinos Breed 167.31±2.1735 at first sheep breeder, half-bred lambs of F1 (Charollais Breed x Merinos Breed) 238.12±3.1735g lambs of Merinos Breed 185.23±2.1525 , at the second sheep breeder. At the slaughtering of control there were obtained bigger values of the output at the half-bred lambs. At the appreciation of the carcasses through EUROP grid the half-bred lambs had the carcasses classified in U class, and the carcasses of the parental breeds (Tigaie and Merinos) in R class.

Key words: fattening, intensive system, half-bred lambs, output


ÎMBUNĂTĂŢIREA CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A PRODUCŢIEI DE CARNE ÎN EXPLOATAŢIILE DE OVINE

Camelia Zoia Zamfir, P.G. Vicovan, R. Raducu, Daniela Jitariu, Ana Enciu, Alina Nicolescu, Carmen Ana Pivodă, Maria Stanciu

Rezumat
    Datorită creşterii pe plan mondial şi naţional a interesului pentru carnea de miel ne-am propus să optimizăm tehnologia de îngrăşare a mieilor şi să obţinem îmbunătăţirea carcaselor prin folosirea încrucişărilor raselor autohtone de oi cu rase de oi de carne. S-a efectuat îngrăşarea în sistem intensiv de 100 zile. Sporurile de creştere în greutate au fost mai mari la loturile de metişi, existând diferenţe mari între metişi şi mieii din loturile martor formate din miei din rasele maternale: mieii metişi F1 (Rasa de Carne Palas x Merinos de Palas) au realizat un spor mediu zilnic de, 234,11 ± 9,9735g, mieii din rasa Merinos de Palas 190,05 ± 9,0261g, mieii din Rasa de Carne Palas 219,40 ± 8,7212g mieii metişi F1( Rasa de Carne Palas x ţigaie) 193,50 ± 7,5896 g, mieii din Rasa ţigaie 130,71 ± 2,1045 g, mieii metişi F1 (Suffolk x Merinos) 200,60 ± 4,1035g, mieii de Rasă Merinos 167,31 ± 2,1735 la primul crescător de oi, mieii metişi F1 (Rasa Charollais x Rasa Merinos) 238,12 ± 3,1735g mieii de Rasă Merinos 185,23 ± 2,1525 , la cel de al doilea crescător de oi. La sacrificările de control s-au obţinut valori mai mari ale randamentului la mieii metişi. La aprecierea carcaselor prin grila EUROP metişii au avut clasificate carcasele în clasa U, iar carcasele mielor din rasele parentale (ţigaie şi Merinos) în clasa R.

Cuvinte cheie: ingrăşare, sistem intensiv, miei metişi, randament