Cristina Simeanu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STATISTICAL ANALYSIS OF TOURISM CIRCULATION AND ACCOMMODATION CAPACITY DURING THE YEARS 2008 – 2017 IN IASI COUNTY

Cristina Simeanu, B. Păsărin, Valerica Gîlcă, D. Simeanu, C. Roşca

Abstract
    The evolution of the number of arrivals over the period 2008-2017 in Iași County showed an oscillatory evolution with successive decreases and increases. The minimum value of 159 thousand tourists was recorded in 2009, with peak values being recorded towards the end of the period, 299 thousand tourists in 2016 and 321 thousand in 2017 respectively. Absolute and relative changes of arrivals during the period 2008-2017, in Iaşi County, reveals an average level of arrivals (ȳ) of 211.3 thousand; an average change in arrivals (Δ̄) which recorded 17.11 this; the average arrivals dynamics index (Ī) was 1.075 or 107.5% and the average upward pace of arrivals (R̄) was 7.5%. The evolution of the number of overnight stays was similar to the evolution of the number of arrivals during 2008-2017. The minimum overnight stays were recorded in 2009 (339 thousand tourists-days). In 2016 and 2017, the highest values were registered. The absolute and relative changes of overnight stays in 2008-2017 in Iași County indicate an average overnight stay (ȳ) with 406.9 thousand tourists-days; the mean change of overnight stays (Δ̄) recorded 19.22 thousand tourists-days; the average overnight dynamics index (Ī) was 1.043 or 104.3% and a mean overnight dynamic (R̄) that was 4.3%. The evolution of the accommodation capacity in operation in Iași county in the period 2008-2017 shows an increase of more than 70% recorded at the end of the period compared to the reference year 2008. The average level of the accommodation capacity in operation (ȳ) was 1251. 9 thousand places-days/year; the average change in accommodation capacity in operation (Δ̄) recorded 68.22 thousand places/days/year; the average dynamic of accommodation capacity in operation (Ī) was 1.060 or 106.0% and the average dynamic pace of accommodation capacity in operation (R̄) was 6%. The net use index of tourist accommodation capacity in operation had an average level of 32.64% during the analyzed period (2008 -2017), with the highest value being recorded in 2008 of about 43%.

Key words: arrivals, overnight stays, accommodation capacity in operation


ANALIZA STATISTICĂ A CIRCULAŢIEI TURISTICE ŞI A CAPACITĂŢII DE CAZARE ÎN FUNCŢIUNE ÎN PERIOADA 2008 – 2017 ÎN JUDEŢUL IAŞI

Cristina Simeanu, B. Păsărin, Valerica Gîlcă, D. Simeanu, C. Roşca

Rezumat
    Evoluţia numărului sosirilor pe parcursul perioadei 2008–2017 în judeţul Iaşi, a prezentat o evoluţie oscilatorie cu scăderi şi creşteri succesive. Valoarea minimă de 159 de mii de turişti a fost înregistrată în 2009, valorile maxime fiind înregistrate spre sfârşitul perioadei, 299 de mii turişti în anul 2016 şi respectiv 321 de mii în anul 2017. Modificările absolute şi relative ale sosirilor în perioada 2008-2017, din judeţul Iaşi relevă un nivel mediu al sosirilor (ȳ) ce a fost de 211,3 mii; o modificarea medie absolută a sosirilor (Δ̄) care a înregistrat 17,11 mii; indicele mediu de dinamică al sosirilor (Ī) a fost de 1,075 sau 107,5% iar ritmul mediu de dinamică al sosirilor (R̄) a fost de 7,5%. Evoluţia numărul înnoptărilor a fost similară evoluţiei numărului sosirilor în perioada 2008-2017. Valoarea minimă a înnoptărilor s-a înregistrat în anul 2009 (339 de mii turişti-zile). În anii 2016 şi 2017 s-au înregistrat cele mai ridicate valori. Modificările absolute şi relative ale înnoptărilor în perioada 2008-2017, din judeţul Iaşi indică un nivel mediu al înnoptărilor (ȳ) cu valori de 406,9 mii turişti-zile; modificarea medie absolută a înnoptărilor (Δ̄) a înregistrat 19,22 mii turişti-zile; indicele mediu de dinamică al înnoptărilor (Ī) a fost de 1,043 sau 104,3% şi un ritm mediu de dinamică al înnoptărilor (R̄) ce a fost de 4,3%. Evoluţia capacităţii de cazare în funcţiune din judeţul Iaşi, în perioada 2008–2017 indică o creştere de peste 70% înregistrată la sfârşitul perioadei faţă de anul de referinţă 2008. Nivelul mediu al capacităţii de cazare în funcţiune (ȳ) a fost de 1251,9 mii locuri-zile/an; modificarea medie absolută a capacităţii de cazare în funcţiune (Δ̄) a înregistrat 68,22 mii locuri-zile/an; indicele mediu de dinamică al capacităţii de cazare în funcţiune (Ī) a fost de 1,060 sau 106,0% iar ritmul mediu de dinamică al capacităţii de cazare în funcţiune (R̄) fost de 6%. Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune a avut în perioada analizată (2008 -2017) un nivel mediu de 32,64%, cea mai ridicată valoare a acestuia înregistrându-se în anul 2008 de aproximativ 43%.

Cuvinte cheie: sosiri, înnoptări, capacitate de cazare în funcţiune