D.Fl. Costăchescu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


CHARACTERISTICS OF THE HEMATOLOGICAL PROFILE IN THE MEAT PREPARATIONS

D.Fl. Costăchescu, P.C. Boişteanu, Roxana Lazăr

Abstract
    Determination of the hematological profile quail is a necessity because this species is characterized by an intense metabolism. Any nutritional imbalance is reflected on metabolism influencing their health and production.
    Research has shown that the hemoleucogram is different depending on age and gender. Thus, the red grouts had an increase of 0.77x106 mm3 in quail chicks of one day, reaching 21 days at 1.72 x 106 mm3. In adults, the variation limits were between 4.22 x 106 mm3 in males and 3.31 x 106 mm3 in females.
    The same evolution occurred in white blood cells, which were 1 day of 10.2 thousand mm3, reaching 21 days at 16.3 thousand mm3. In adults, they were between 24.5 thousand mm3 in males and 26 thousand mm3 in females.
    Changes related to age and sex also recorded the amount of hemoglobin and hematocrit. Leukocyte values, excluding eosinophils, were 0.8% for the two sexes. Lymphocytes, 26% in males and 25% in females, and neutrophils were 70.8% in males and 70.5% in females.
    Hematological research has shown that quail blood has a high oxygenation capacity and remarkable lymphocyte character.

Key words: quail, hematology, limp, youth, adult


CARACERISTICI ALE PROFILULUI HEMATOLOGIC LA PREPELIŢELE DIN LINIA DE CARNE

D.Fl. Costăchescu, P.C. Boişteanu, Roxana Lazăr

Rezumat
    Determinarea profilului hematologic la prepeliţă constituie o necesitate deoarece această specie se caracterizează printr-un metabolism intens. Orice dezechilibru nutriţional se repercutează asupra metabolismului influenţând sănătatea şi producţia acestora.
    Cercetările au arătat că hemoleucograma este diferită funcţie de vârstă şi sex. Astfel grobulele roşii au avut o creştere de la 0.77x106 mm3 la puii de prepeliţă în vârstă de o zi, ajungând la 21 de zile la 1.72 x106 mm3. La adulţi limitele de variaţii au fost între 4.22 x106 mm3 la masculi şi de 3.31 x106 mm3 la femele.
    Aceeaşi evoluţie au avut şi globulele albe, acestea fiind la vârsta de 1 zi de 10.2 mii mm3, ajungând la 21 de zile la 16.3 mii mm3. La adulţi acestea au avut valori cuprinse între 24.5 mii mm3 la masculi şi 26 mii mm3 la femele.
    Modificări legate de vârstă şi sex au înregistrat şi cantitatea de hemoglobină şi hematocritul. Valorile leucocitare cu excepţia euzinofilelor au fost de 0.8% la cele două sexe. Limfocitele. au avut o pondere de 26% la masculi şi 25% la femele, iar neutrofilele au fost de 70.8% la masculi şi 70.5% la femele.
    Cercetările hematologice au arătat că sângele prepeliţelor are o capacitate mare de oxigenare şi un caracter limfocitar remarcabil.

Cuvinte cheie: prepeliţă, hetatologie, limficite, tineret, adulte