D.C. Roşca

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESULTS OF MEAT YIELD PRODUCED FROM GUINEA FOWL SLAUGHTERED AT DIFFERENT AGES

D.C. Roşca, M.G. Usturoi

Abstract
    Exploitation of Guinea fowl in intensive farming has broad development prospects due to the increasing demand of consumers for the meat and eggs yielded from this species, but also for the very valuable biological features.
    In the present paper we intend to analyze the quantitative production of meat obtained from guinea-fowl slaughtered at different ages. The studied biological material was represented by 50 heads of gray Guinea fowl (Numida Meleagris), reared by species-specific technology. The actual determinations were performed on 31 individuals (10 males and 21 females) who were slaughtered at the age of 77 and 91 days, respectively.
    The target indicators were body weight at slaughter time, fresh and maturated carcass weight, weight and the proportion of cut parts in whole carcass formation, determined in accordance with the poultry research methodology. The data were statistically processed using the Anova (Analysis of variance) program.
    At the time of slaughter at the age of 77 days, body weight of Guinea fowl was between 1545.04g and 2250.12g; at the age of 91 days, body weight oscillated between a minimum of 2100.35g and a maximum of 2555.05g.
    The growth of guinea-pigs can be seen as a profitable business with the use of modern technologies, but also of good quality biological material.

Key words: guinea fowl, carcase, cut parts, slaughter


REZULTATE PRIVITOARE LA PRODUCŢIA CANTITATIVĂ DE CARNE OBŢINUTĂ DE LA BIBILICI SACRIFICATE LA VÂRSTE DIFERITE

D.C. Roşca, M.G. Usturoi

Rezumat
    Exploatarea bibilicilor în sistem intensiv are largi perspective de dezvoltare, ca urmare a cererii tot mai ridicate a consumatorilor pentru carnea şi ouăle ce se obţin de la această specie, dar şi pentru însuşirile biologice foarte valoroase.
    În prezenta lucrare ne-am propus să analizăm producţia cantitativă de carne obţinută de la bibilici sacrificate la vârste diferite. Materialul biologic studiat a fost reprezentat de 50 exemplare de bibilică cenuşie (Numida Meleagris), crescute tehnologia specifică speciei. Determinările propriu-zise au fost efectuate pe un număr 31 indivizi (10 masculi şi 21 femele) care au fost sacrificaţi la vârsta de 77 şi respectiv 91 zile.
    Indicatorii urmăriţi au fost greutatea corporală la momentul sacrificării, greutatea carcasei la cald şi la rece, greutatea porţiunilor tranşate din carcase şi ponderea porţiunilor tranşate în alcătuirea carcasei, determinaţi în conformitate cu metodologia din cercetarea avicolă. Datele au fost prelucrate statistic utilizând programul Anova (Analysis of variance).
    În momentul sacrificării la vârsta de 77 zile, greutatea corporală a bibilicilor era cuprinsă în intervalul 1545,04g şi 2250,12g; la vârsta de 91 zile, greutatea corporală a oscilat între o minimă de 2100,35g şi o maximă de 2555,05g.
    Creşterea bibilicilor poate fi văzută ca o afacere profitabilă în condiţiile folosirii de tehnologii moderne, dar şi a unui material biologic de bună calitate.

Cuvinte cheie: bibilică, carcasă, porţiuni tranşate