Denny Rusmana

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


MANGOSTEEN SKIN MEAL IN THE DIET (Garcinia Mangostana L) INFLUENCE ON EDIBLE AND IN-EDIBLE COMPOSITION OF SENTUL CHICKEN 10 WEEK AGES

Denny Rusmana, Abun, Tuti Widjastuti

Abstract
    The aim of the present study was to evaluate effect of mangosteen skin meal in the diets on edible and in-edible chicken Sentul aged 10 weeks. One hundred 1-d-old Sentul chicks were allocated in 4 experimental groups for 10 weeks. The birds were fed treatment diet and depending on the addition were labelled as follows. There are 4 types of treatment diets P0 = Basal diets (without giving mangosteen skin meal), P1 = Basal diets + 2.5%, mangosteen skin meal, P2 = Basal diets + 5% mangosteen skin meal, P3 = Basal diets + 7.5% mangosteen skin meal. This study used an experimental method using a completely randomized design (CRD) with five replications. The variables observed were edible and in-edible. Data were analyzed by Analyzed of Variance and continued with Duncan Test. The results showed that the administration of mangosteen skin meal on the diets affected the weight of edible and did not affect the weight of in-edible Ayam Sentul. The level of administration of mangosteen skin meal in the diets of 7.5% produced optimal edible weight, but did not affect the weight of in-edible.

Key words: mangosteen skin meal, edible, in-edible


INFLUENŢA FĂINII DIN COAJĂ DE MANGOSTAN (Garcinia Mangostana L) DIN DIETA PUILOR SENTUL CU VÂRSTA DE 10 SĂPTĂMÂNI ASUPRA PĂRŢILOR COMESTIBILE ŞI NECOMESTIBILE

Denny Rusmana, Abun, Tuti Widjastuti

Rezumat
    Scopul acestui studiu a fost de a evalua efectul făinii din coajă de mangostan în dieta puilor Sentul cu vârsta de 10 săptămâni asupra părţilor comestibile şi necomestibile. O sută de pui Sentul cu vârsta de o zi au fost repartizaţi în 4 loturi experimentale timp de 10 săptămâni. Păsările au fost lotizate în funcţie de adaosul de făină de mangostan în dieta lor după cum urmează: P0 = dietă de bază (fără adaos de făină de mangostan), P1 = dietă de bază + 2,5% făină de mangostan, P2 = dietă de bază + 5% făină de mangostan, P3 = dietă de bază + 7,5% făină de mangostan. Metoda experimentală folosită în cadrul acestui studiu a avut un design complet randomizat (CRD) cu cinci repetiţii. Variabilele studiate au fost părţile comestibile precum şi cele necomestibile. Datele au fost intrepretate prin analiza varianţei şi cu ajutorul testului Duncan. Rezultatele au arătat că administrarea de făină de mangostan în dieta puilor are influenţă asupra greutăţii părţilor comestibile şi nu afectează greutatea părţilor necomestibile la puii Sentul. Procentul de 7,5% făină din coajă de mangostan administrat în dieta puilor conduce la obţinerea unor greutăţi optime pentru părţile comestibile dar nu influenţează greutatea părţilor necomestibile.

Cuvinte cheie: făină din coajă de mangostan, comestibil, necomestibil