Diding Latipudin

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EFFECT OF PROBIOTIC GIVING DURING MAINTENANCE ON HEMATOCRITES, ERITROSITES, AND BLOOD BIOCHEMISTRY POST TRANSPORTATION BROILER

Diding Latipudin, Lovita Adriani, Roostita L. Balia

Abstract
   The research aimed to determine the effect of giving probiotics and which combination of probiotics that gave the best effect on hematocrit profile and broiler erythrocyte after transportation. Probiotics is an additional food or feed additive in the form of microorganisms that provide beneficial effects for health through increasing the balance of microbes in the digestive tract. Chicken broiler used is strain Cobb 398 start phase starter until finisher (1-35 days) as many as one hundred broiler chickens. The experimental study was conducted with Completely Randomized Design (RAL) with five treatments: P0 = (control), P1 = Probiotic (L. plantarum + L. acidophilus), P2 = Probiotics (L. plantarum + T. beigelii), P3 = Probiotics (L. acidophilus + C. humicolus), P4 = Probiotics (T. beigelii + C. humicolus) with four replications. The result of Duncan test analysis showed that P3 gave significant different effect (P<0.05) among all treatments on hematocrit and erythrocyte, and blood biochemistry after transportation. The conclusion is that giving probiotics with combination of bacteria and yeast (L. acidophilus + C. humicolus) can increase the hematocrit profile and broiler erythrocyte after transportation but still in normal range.

Key words: broiler, probiotics, hematocrit, erythrocytes, blood biochemistry, transportation


EFECTUL ADMINISTRĂRII DE PROBIOTICE ASUPRA VALORILOR HEMATOCRITULUI, ERITROCITELOR ŞI BIOCHIMIEI SANGUINE LA PUII BROILER, MASURATE DUPĂ EFECTUAREA TRANSPORTULUI

Diding Latipudin, Lovita Adriani, Roostita L. Balia

Rezumat
    Studiul a avut drept scop determinarea efectului probioticelor administrate şi care combinaţie de probiotice are cel mai bun efect asupra profilului hematocritic şi a eritrocitelor puilor broiler după transport. Probioticele sunt suplimente sau aditivi alimentari sub formă de microorganisme care induc efecte benefice pentru starea de sănătate prin creşterea echilibrului microbian din tractul digestiv. Au fost studiaţi un număr de 100 puii broiler Cobb 398 de la faza starter până la finisare (1-35 zile). Studiul experimental a fost organizat după o schemă complet randomizată (RAL) cu cinci tratamente: P0 = (martor), P1 = Probiotic (L. plantarum + L. acidophilus), P2 = Probiotic (L. plantarum + T. beigelii), P3 = Probiotic (L. acidophilus + C. humicolus), P4 = Probiotic (T. beigelii + C. humicolus) cu câte patru repetiţii. Rezultatele analizei testului Duncan au arătat că P3 prezintă diferenţele cele mai semnificative (P<0,05), dintre toate tratamentele, referitoare la hematocrite şi eritrocite precum şi în ceea ce priveşte biochimia sângelui după transport. În concluzie se poate afirma că administrarea de probiotice în combinaţie cu bacterii şi drojdii (L. acidophilus + C. humicolus) poate să crească profilul hematocritic şi eritocitele puilor broiler după transport dar valorile rămân în limitele normale.

Cuvinte cheie: broiler, probiotice, hematocrite, eritrocite, biochimia sângelui, transport