Elena Mocanu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE IMPACT OF EXTENSIVE AQUACULTURE OVER THE QUALITY OF THE AQUATIC ENVIRONMENT

Elena Mocanu, N. Patriche, Magdalena Tenciu, Veta Nistor, V. Eşanu

Abstract
    The present paper presents the study results regarding the impact of extensive aquaculture on aquatic environment quality. The study was carried out at Cotu Chiului Research and Development Farm. The facility is located in the northern part of Galati county, adjacent to the pier-shore area of the Prut River Dam, in the km 36 protected natural area. The aquatic species ‘structure and age stages of the biological material from Cotu – Chiului farm, is divided as follows: 51% goldfish, 19% catfish, 4% carp at different age stages, 26% plant feeder fish. Different indicators with high levels of pollution potential, such as nitrogen compounds (NO2-, NO3-, NH4+), phosphorus and organic matter, have been monitored to be able to evaluate the physical-chemical changes of the aquatic life environment from Cotu Chiului farm. The study has been carried out on monthly water and soil samples, over the period of one year. The samples were collected from three growth ponds (EC1, EC2, EC3) which have similar morpho-hydrographic characteristics.
    The study concluded that: - EC1 (December and November) - maximum values of nitrites (0.132±0.016 mg/l) and ammonia (0.142±0.008 mg/l), - EC 2 (July) - maximum concentration of phosphorus (0.07±0.004 mg/l), - EC1 and EC3 (August), EC2 (January) - high values of organic matter accumulations (96.63±0.1 mg/l) and respectively (91.95±0.12 mg/l). The physical-chemical parameters of the soil samples taken have registered the same evolution tendencies as the water characteristics from Cotu Chiului farm.

Key words: pollutant, extensive aquaculture, environment


IMPACTUL ACVACULTURII EXTENSIVE ASUPRA CALITĂŢII MEDIULUI ACVATIC

Elena Mocanu, N. Patriche, Magdalena Tenciu, Veta Nistor, V. Eşanu

Rezumat
    Lucrarea prezintă rezultatele studiului, realizat la Ferma de Cercetare - Dezvoltare Cotu Chiului situat in partea de nord a judeţului Galaţi, în zona dig-mal aferentă îndiguirii Răului Prut, în zona km 36, arie natural protejată, privind impactul acvaculturii extensive asupra calităţii mediului acvatic. Structura pe specii şi vârste a materialului biologic din ferma Cotu Chiului se prezintă astfel : 51% caras, 19% somn, 4% crap de diferite vârste, 26% fitofagi. In vederea evaluării modificărilor fizico-chimice a mediului de viaţă al materialului piscicol din ferma Cotu Chiului s-au monitorizat indicatorii cu potenţial poluant : compuşii cu azot (NO2-, NO3-, NH4+), ionii fosfat şi substanţa organică. Analizele au fost efectuate pe probe de apă şi sol recoltate lunar, pe parcursul unui an din trei heleşteee de creştere, (EC1, EC2, EC3) cu caracteristici morfo–hidrografice similare. După studiile realizate, valorile maxime ale nitriţilor (0,132 ± 0,016 mg / l) şi amoniac (0,142 ± 0,008 mg / l) au fost înregistrate în perioada decembrie şi noiembrie la heleşteul EC1, concentraţia maximă de fosfor (0,07 ± 0,004 mg) a fost înregistrată în luna iulie în heleşteu EC2, şi s-au determinat valori ridicate ale acumulărilor de materie organică în august (96,63±0,15mg în EC1 şi EC3) şi în ianuarie (91,95 ± 0,12 mg / l în EC2) Parametri fizico- chimici ai solului au înregistrat aceleaşi tendinţe de evoluţie ca şi caracteristicile apei din ferma Cotu Chiului.

Cuvinte cheie: poluant, acvacultură extinsă, mediu