Elena Ruginosu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


PRELIMINARY RESULTS REGARDING ESTRUS SYNCHRONIZATION IN POSTPARTUM DAIRY COWS WITH GnRH ANALOGUE, PRID – INTRAVAGINAL DEVICE AND PGF2 α, FOLLOWED BY ARTIFICIAL INSEMINATION AT ESTRUS DETECTION

Elena Ruginosu, Şt. Creangă, L. Dascălu, Mădălina-Alexandra Davidescu, Ioana-Cristina Crivei, Cătălina Sănduleanu, S.-I. Borş

Abstract
    This research was carried out within a dairy farm from North Eastern of Romania, on an experimental group (group E, n = 43) and control group (group C, n = 50 cows) from Romanian Black Spotted Breed (Friesian origin).
    The aim of study was to establish the efficiency of hormonal treatments applied to dairy cattle (group E) for estrus synchronization, consisting in: GnRH analogue (2.5ml Receptal) on day 0 (day of beginning treatment) and the insertion of an intravaginal device with progesterone (PRID Delta) for 7 days, prostaglandin F2α (2 ml Estrumate) on day 6 and artificial insemination at estrus detected. The treatments applied to the experimental group were performed between November 2017 and July 2018, the mean calving to treatment interval for experimental group being 49 days.
    The obtained results were represented by 90.7% inseminated cows from group E (n = 39); the treatment to first service interval (mean ± standard deviation) was 22.77 ± 3.95 days; treatment to conception interval (mean ± standard deviation) was 44 ± 7.99 days. We found in group E compared with group C the mean calving to first service interval with 18.53 days lower (79.6 ± 4.2 days vs. 98.13 ± 7.12 days); mean value of calving to conception interval with 43.03 day lower (98.9 ± 8.2 days vs. 141.16 ± 9.72 days) and the conception rate at first service with 8.8% higher (30.8% vs. 22.0%).
    In conclusion, the hormonal treatment protocol in dairy cattle estrus synchronization consisting a GnRH analogue (Receptal 2.5ml) in day 0, intravaginal progesterone device (PRID) for 7 days and PGF2α on day 6, can improve calving to first service interval, calving to conception interval and conception rate at first service being recommend it like a good alternative for improving reproduction.

Key words: dairy cattle, estrus synchronization, GnRH, PRID, Prostaglandin F2α


REZULTATE PRELIMINARE PRIVIND SINCRONIZAREA ESTRULUI LA VACI DE LAPTE ÎN PERIOADA POSTPARTUM CU ANALOG GnRH, DISPOZITIV INTRAVAGINAL - PRID, PROSTAGLANDINA F2α ŞI INSEMINARE LA DETECTAREA ESTRULUI

Elena Ruginosu, Şt. Creangă, L. Dascălu, Mădălina-Alexandra Davidescu, Ioana-Cristina Crivei, Cătălina Sănduleanu, S.-I. Borş

Rezumat
    Această cercetare a fost efectuată într-o fermă din nord estul Romaniei pe vaci din rasa Băltaţă cu Negru Românească pe un grup experimental (grup E, n = 43) şi un grup de control (grup C, n = 50 vaci).
    Scopul acestui studiu a fost de a stabili eficienţa unui protocol pentru sincronizarea estrului la vaci, (grup E), constând în: analog GnRH (2.5 ml Receptal), inserţia unui dispozitiv intravaginal cu progesteron (PRID) timp de 7 zile, prostaglandină F2α (2 ml Estrumate) în ziua 6 şi inseminare artificială la estrus detectat. Tratamentele aplicate grupului E au fost efectuate între noiembrie 2017 şi iulie 2018, intervalul mediu de la fătare la tratament fiind de 49 de zile.
    Rezultatele obţinute au fost reprezentate de 90.7% vaci inseminate in grup E (n=39); intervalul de la tratament până la prima inseminare (medie ± deviaţie standard) de 22.77 ± 3.95 zile; intervalul de la tratament până la concepţie (media ± deviaţia standard) de 44 ± 7.99 zile. S-a constatat în grupul E, comparativ cu grupul C, că intervalul mediu de la fătare până la prima inseminare a fost mai mic cu 18.53 zile (79.6 ± 4.2 zile faţă de 98.13 ± 7.12 zile), interval de la fătare până la concepţie mai mic cu 43.03 zile (98.9±8.2 zile faţă de 141.16±9.72 zile) şi rata de concepţie la prima inseminare mai mare cu 8.8% (30.8% faţă de 22.0%).
    În concluzie, protocolul de sincronizare a estrului la vacile pentru lapte, constînd în: analog GnRH (Receptal 2,5ml), insertia unui dispozitiv intravaginal cu progesteron (PRID Delta) timp de 7 zile şi PGF2α în ziua 6 poate să scadă intervalul de la fătare până la prima inseminare şi intervalul de la fătare la concepţie şi să crească rata de concepţie la prima inseminare, fiind recomandat ca o alternativă bună pentru îmbunătăţirea reproducerii.

Cuvinte cheie: vaci pentru lapte, sincronizare estru, GnRH, PRID, prostaglandina F2α