E.G. Naşcu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCHES CONCERNING THE GROWTH OF THE SIBERIAN STURION (ACIPENSER BAERII BRANDT, 1869) IN THE PONDS FROM THE MOLDOVA AREA

E.G. Naşcu, M.C. Cioran, B. Păsărin

Abstract
    This study presents aspects related to the technology of growth of the Siberian sturgeon, in semi-intensive system, and its ability to adapt to the conditions of the fishing facilities in the area of Moldova. Researches has spread over a longer period of about 18 months, including wintering in the pond where they were introduced and raised. The biological material consisted of 1,000 seedlings with an average weight of 5.3 g / piece, stored in a 500 m2 pond, resulting in 2 pcs / m2. During the period prior to flooding and stocking, the pond was properly prepared by maintenance and disinfection. A constant flow rate of water of 200 liter / min was ensured and at the level of the spillway, the water outlet was provided with a small mesh sieve (5x5 mm), knowing the sturgeon's tendency to migrate over the water streams. Monthly fishing was conducted to determine the growth rate and health status of sturgeon juveniles. The first stage of the study began on 19.04.2016, when the pond was populated with biological material and ended on 30.09.2016, when the water temperature did not allow the feeding of the sturgeon juvenile, and in this case they were prepared for wintering. The second phase of the research theme has evolved since 03.04.2017, ending in the first decade of October, exactly on 08.10.2017. This study was carried out within the private farm, "Valea Morii Farm". The administration of the extruded combined feed was carried out using a feeding system and in the first growth stage ,increase in 5 portions / day of the total amount of feed, after which it was reduced to 3 portions / day and maintained at that time until the end of the research. Throughout the experimental period, all physico-chemical parameters of the water were monitored and samples were periodically collected for chemical analysis.

Key words: fish, siberian sturgeon, semi-intensive, fodder


CERCETĂRI PRIVIND CREŞTEREA STURIONULUI SIBERIAN (ACIPENSER BAERII BRANDT, 1869) ÎN HELEŞTEIELE DIN ZONA MOLDOVEI

E.G. Naşcu, M.C. Cioran, B. Păsărin

Rezumat
    Această lucrare expune aspecte cu referire la tehnologia de creştere a sturionului siberian, în sistem semi-intensiv, şi capacitatea acestuia de a se adapta la condiţiile amenajărilor piscicole din zona Moldovei. Cercetările s-au întins pe o perioadă mai îndelungată, de circa 18 luni, inclusiv iernarea în heleşteul unde au fost introduşi şi crescuţi. Materialul biologic s-a constituit dintr-un număr de 1000 exemplare puieţi cu o greutate medie de 5,3 gr/buc, stocaţi într-un heleşteu de 500 m2, rezultand 2buc/m2. În perioada premergătoare inundării şi populării heleşteului, acesta a fost pregătit corespunzător prin lucrări de întreţinere şi dezinfectare. S-a asigurat un debit constant de apă de 200l/min iar la nivelul deversorului, gura de evacuare a apei a fost asigurată cu o sită cu ochiuri de dimensiuni mici (5x5 mm), cunoscându-se tendinţa sturionilor de a migra pe curenţii de apă. S-a efectuat pescuit de control lunar pentru determinarea ritmului de creştere şi a stării sanitare a puietului de sturion. Prima etapă de studiu a început pe data de 19.04.2016, dată la care s-a făcut popularea heleşteului cu materialul biologic şi s-a încheiat la data de 30.09.2016, dată la care temperatura apei nu mai permitea furajarea puietului de sturion, astfel, acesta fiind pregătit pentru iernare. Faza a doua a temei de cercetare a evoluat de la data de 03.04.2017, terminându-se în prima decadă a lunii octombrie, mai exact la data de 08.10.2017. Studiul respectiv s-a derulat în cadrul fermei piscicole, proprietate privată, “Ferma Valea Morii”. Administrarea nutreţurilor combinate extrudate s-a efectuat cu ajutorul unei hrănitori automate, în prima fază de creştere stabilindu-se 5 tainuri/zi din cantitatea totală de furaje, după care s-a redus la 3 tainuri/zi, menţinându-se această normă până la sfârşitul perioadei de cercetare. Pe tot parcursul perioadei de experimentare au fost monitorizaţi toţi parametrii fizico-chimici ai apei, prelevându-se periodic probe destinate analizelor chimice.

Cuvinte cheie: peşte, sturion siberian, semi-intensiv, furajare