Gabriela Maria Cornescu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EFFECTS OF A DIETARY PLANT MIX ON MICROBIOLOGICAL FAECES ANALYSES OF PIGLETS

Gabriela Maria Cornescu, T. Gavris, Tatiana Panaite, Cristina Tabuc, Margareta Olteanu, Rodica Diana Criste

Abstract
    The purpose of this experiment was to investigate a plant mix effects with antibacterial properties on the microbiological faeces load of piglets. During the 28 days period, 8 hybrid Topigs castrated males, aged 68 days (average initial weight 17.4±0.58 kg) were divided in 2 groups (C, E). Two balance studies were conducted for 5 days (weeks 2 and 4). The feed consumed and excreta were weighted, recorded amd sampled. Microbiological analyses of faeces were performed for Escherichia coli (E. coli), Salmonella spp., Staphylococcus spp, Lactobacillus spp. Microbial populations were determined by counting the colonies on selected media for each microorganism using a Scan® 300 automatic colony counter. The results were expressed as a logarithm(base 10) of colony-forming units per gram of sample. The microbiological faeces analyses of balance 1 showed a very significant statistically (P<0.0001) lower concentration of E.coli (log10 CFU/g) and a statistically significant (P<0.05) decreasing Staphylococci spp. concentration, while balance 2 showed a very significant statistically (P<0.0001) lower concentration of E.coli and Staphylococci spp. (log10 CFU/g) and a very significant statistically (P<0.0001) increasing concentration of Lactobacilli spp (log10 CFU/g) for E group compared to C group. The plants mix had the best results concerning the microbiological faeces load, therefore their antibacterial properties had a real effect during the experimental period.

Key words: piglet, antibacterial, microbiological, faeces, plant mix


EFECTELE UNUI AMESTEC DE PLANTE ADĂUGAT ÎN HRANA PURCEILOR ASUPRA ANALIZELOR MICROBIOLOGICE DIN FECALE

Gabriela Maria Cornescu, T. Gavris, Tatiana Panaite, Cristina Tabuc, Margareta Olteanu, Rodica Diana Criste

Rezumat
    Experimentul a investigat efectele unui amestec de plante cu proprietăţi antibacteriene asupra încărcăturii microbiologice a fecalelor provenite de la tineretul porcin. Pe o perioada de 28 de zile, 8 masculi hibrizi Topigs castrati, în vârstă de 68 de zile (greutatea iniţială medie 17.4±0.58 kg) au fost împărţiţi în două grupe (C, E). Au fost efectuate două bilanturi, timp de 5 zile (săptămânile 2 şi 4). Furajele consumate şi excreta au fost cântărite, înregistrate şi eşantionate. Analizele microbiologice ale fecalelor au fost efectuate pentru determinarea de Escherichia coli (E. coli), Salmonella spp., Staphylococcus spp, Lactobacillus spp. Populaţiile microbiene au fost determinate prin numărarea coloniilor pe medii selectate pentru fiecare microorganism, utilizând automat Scan® 300. Rezultatele au fost exprimate ca logaritm (baza 10) a unităţilor care formează colonii per gram de probă. Analizele microbiologice ale materiilor fecale din bilantul 1 au arătat o concentraţie foarte scăzută statistic (P<0.0001) a E. coli (log10 CFU/g) şi o scadere statistic semnificativă (P<0.05) a stafilococilor, în timp ce bilantul 2 a arătat o concentraţie foarte scăzută statistic (P<0,0001) a E. coli şi a Staphylococci spp. (log10 CFU/g) şi o concentraţie crescândă statistic (P<0.0001) a Lactobacilli spp (log10 CFU/g) pentru grupul E în comparaţie cu grupul C. Amestecul de plante a avut cele mai bune rezultate în ceea ce priveşte încărcătura microbiană a fecalelor, prin urmare proprietăţile lor antibacteriene au avut un efect real în perioada experimentală.

Cuvinte cheie: purcei, antibacterian, microbiologic, materii fecale, amestec de plante