Hristev Hristo

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


HYGIENE EVALUATION OF THE VENTILATION AND HEAT-TECHNICAL QUALITIES OF BUILDINGS USED FOR FREE-BRED DAIRY COWS

Hristev Hristo, Ivanova Rumyana, Tasheva Smilyana

Abstract
   A hygienic evaluation of the ventilation and heat-technical qualities was made for three types of buildings used for free-bred dairy cows.
   Farmhouse 1 (FH 1) and Farmhouse 3 (FH 3) are semi-open, while Farmhouse 2 (FH 2) is closed. The provided living area for an animal in FH 1 is 8.06 m2, in FH 2 - 11.5 m2 and in FH 3 - 9.4 m2.
   It was found that the actual air exchange in FH 1 and FH 3 is insufficient in both - winter and summer. In FH 2, actual air exchange in winter is about 2 times higher than required, while in summer it is also insufficient.
   The heat balance in winter for all three buildings is negative. The main reason for negative heath balance in FH 2 is low density of the population. The negative heat balance in FH 1, in both seasons, is a result of the high humidity of the use deep litter.
   It was also found that the zero balance (temperature difference) for FH 1 is 0.7°C, for FH 2 - 7.5°С and for FH 3 - 1.6°С.

Key words: hygienic evaluation, ventilation, heat balance, buildings for free-bred dairy cows


EVALUAREA DIN PUNCT DE VEDERE IGIENIC A CALITĂŢII CONDIŢIILOR DE VENTILAŢIE ŞI TEMPERATURĂ DIN ADĂPOSTURILE PENTRU CREŞTEREA LIBERĂ A VACILOR DE LAPTE

Hristev Hristo, Ivanova Rumyana, Tasheva Smilyana

Rezumat
    S-a efectuat o evaluare din punct de vedere igienic a calităţii condiţiilor de ventilaţie şi temperatură pentru trei tipuri de adăposturi folosite pentru creşterea liberă a vacilor de lapte.
    Ferma 1 (FH 1) şi Ferma 3 (FH 3) sunt semideschise, în timp ce Ferma 2 (FH 2) este închisă. Spaţiul alocat unui animal din ferma FH 1 este de 8,06 m2, în FH 2 – 11,5 m2 şi în FH 3 – 9,4 m2.
    S-a observat că schimbul de aer în FH 1 şi FH 3 este insuficient atât iarna cât şi vara. În FH 2, schimbul de aer iarna este de 2 ori mai mare decât necesarul în timp ce vara este deasemeni insuficient.
    Echilibrul de temperatură iarna pentru toate cele trei clădiri este negativ. Principalul motiv pentru echilibrul negativ de temperatură din FH 2 este densitatea scăzută a populaţiei. Echilibrul negativ de temperatură din FH 1, în ambele sezoane, este rezultatul unei umidităţi mari datorate folosirii unui aşternut gros.
    S-a observat că echilibrul zero (diferenţa de temperatură) pentru FH 1 este 0,7°C, pentru FH 2 - 7,5°С şi pentru FH 3 - 1,6°С.

Cuvinte cheie: evaluarea igienică, ventilaţie, balanţa de temperatură, adăposturi pentru creşterea liberă a vacilor de lapte