I. Gîlcă

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY OF PRODUCTIVE AND REPRODUCTIVE FEATURES OF THE ROMANIAN BLACK SPOTTED CATTLE IN THE SEMI-SUBSISTENCE FARMS FROM BOTOSANI COUNTY

I. Gîlcă, Valerica Gîlcă, R.M. Radu-Rusu, Cristina Simeanu, D. Simeanu, C. Gîngă, Roxana Mihalache, P. Avram, Elena Ignat

Abstract
    The study was carried out on 120 cattle of Romanian Black Spotted breed, raised in semi-subsistence farms in Botosani county, and the main indices of production and breeding were analyzed. Thus, was pursued quantitative and qualitative milk production in first lactation, body development in second lactation, respectively the age at first calving (VP), dry period (RM), calving interval (CI), service period (SP) and their evolution in the successive lactations (from I to VI).

Key words: Romanian Black Spotted, cattle, indices, reproductive, productive


STUDIUL ÎNSUŞIRILOR PRODUCTIVE ŞI REPRODUCTIVE A TAURINELOR DE RASĂ BĂLŢATĂ CU NEGRU ROMÂNEASCĂ CRESCUTE ÎN EXPLOATAŢIILE DE SEMISUBZISTENŢĂ DIN JUDEŢUL BOTOŞANI

I. Gîlcă, Valerica Gîlcă, R.M. Radu-Rusu, Cristina Simeanu, D. Simeanu, C. Gîngă, Roxana Mihalache, P. Avram, Elena Ignat

Rezumat
    Studiul a fost realizat pe un efectiv de 120 capete de vaci din rasa Bălţată cu Negru Românească, crescute în exploataţii de semi-subzistenţă din judeţul Botoşani, fiind analizaţi principalii indici de producţie şi reproducţie. Astfel, s-au urmărit producţia cantitativă şi calitativă de lapte la prima lactaţie, dezvoltare corporală în lactaţia a doua, respectiv vârsta la prima fătare (VP), repausul mamar (RM), intervalul între fătări (CI), service periodul (SP) şi evoluţia acestora în lactaţii succesive (de la lactaţia I la lactaţia a VI-a).

Cuvinte cheie: rasa Bălţată cu Negru Românească, capete, indici, reproducţie, producţie