Irina Elena Ismană (Ciobotaru)

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESULTS ON FUNGICIDAL ACTIVITY OF VIRKON'S DECONTAMINANT ON Aspergillus genus

Irina Elena Ismană (Ciobotaru), Elena Hriscu (Ursu), M.G. Usturoi

Abstract
    The objective of this paper was to determine the fungicidal activity of Virkon'S decontaminant on a strain of Aspergillus brasiliensis ATCC 16404.
    To achieve this goal, an artificial contamination of 100 cm2 surfaces was achieved; 1 strain of Aspergillus brasiliensis was used to prepare a fungal suspension with a 1 McFarland density using a Biosan density.
    From the fungal suspension with the density of 1 McFarland, several work solutions were made with different concentrations of 0.5%, 1%, and 1.5%, respectively.
    Several surfaces were contaminated with the suspension of Aspergillus brasiliensis, then these surfaces were sprayed with the Virkon'S decontaminant at the three prepared concentrations; contact time was 10 minutes, 20 minutes and 30 minutes, respectively.
    Finally, sanitation tests were taken to verify the effectiveness of decontamination with this product.
    The conclusion of our research was that Virkon'S decontaminant had ineffective fungicidal activity for the 0.5% concentration at all three contact times.
    Concentrations of 1% and 1.5%, however, were effective at all contact times.

Key words: decontaminants, fungal suspension, Aspergillus genus


REZULTATE PRIVIND ACTIVITATEA FUNGICIDĂ A DECONTAMINANTULUI VIRKON'S ASUPRA FUNGILOR DIN GENUL Aspergillus

Irina Elena Ismană (Ciobotaru), Elena Hriscu (Ursu), M.G. Usturoi

Rezumat
    Obiectivul prezentei lucrări a fost stabilirea activităţii fungicide a decontaminantului Virkon'S, asupra unei tulpini de Aspergillus brasiliensis ATCC 16404.
    Pentru a realiza acest obiectiv, s-a realizat o contaminare artificială a unor suprafeţe de 100 cm2; s-a utilizat 1 tulpină de Aspergillus brasiliensis, cu ajutorul căreia a fost preparată o suspensie fungică cu o densitate de 1 McFarland, utilizând un densimat Biosan.
    Din suspensia fungică cu densitatea de 1 McFarland, s-au realizat mai multe soluţii de lucru cu concentraţii diferite 0,5%, 1% şi respectiv, 1,5%.
    S-au contaminat mai multe suprafeţe cu suspensia de Aspergillus brasiliensis, apoi aceste suprafeţe au fost pulverizate cu substanţa decontaminantă Virkon'S, la cele 3 concentraţii preparate; timpul de contact a fost de 10 minute, 20 minute şi respectiv,de 30 minute.
    În final, s-au recoltat teste de sanitaţie pentru a verifica eficienţa decontaminării cu acest produs.
    Concluzia cercetărilor noastre a fost aceea că substanţa decontaminantă Virkon'S a avut activitate fungicidă ineficientă pentru concentraţia de 0,5%, la toţi cei trei timpi de contact.
    Concentraţiile de 1% şi 1,5% au fost însă eficiente la toţi timpii de contact.

Cuvinte cheie: substanţe decontaminante, suspensie fungică, fungi din Genul Aspergillus